วิชาฮวงจุ้ยว่า บันไดทางขึ้น ควรวนซ้ายหรือวนขวา


วิชาฮวงจุ้ยว่า บันไดทางขึ้น ควรวนซ้ายหรือวนขวา


ส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่จะออกแบบบ้านชั้นเดียว เพราะสะดวกเรื่องการทำความสะอาด ประหยัด และปลอดภัย แต่ที่อยู่อาศัยคนรุ่นเก่าชอบความหลายชั้นเพราะ ต้องการพื้นที่ใช้สอย ฉะนั้นบันไดคือเครื่องอำนวยความสะดวกที่สำคัญ สำหรับคนที่มีที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานหลายชั้น บางคนสับสนว่าจะวนซ้าย วนขวาแบบไหนเหมาะสม บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจตำแหน่งมังกรเขียวและเสือขาวก่อน โดยยึดหน้าบ้านหรือหน้าอาคารสำนักงานเป็นเกณฑ์ วิชาฮวงจุ้ยกำหนดว่าด้านซ้ายคือตำแหน่งมังกรเขียว ด้านขวาคือตำแหน่งเสือขาว วิชาฮวงจุ้ยสอนว่าหน้าบ้านหรือหน้าอาคารใดที่ประตูอยู่ทางซ้าย บันไดควรจะอยู่ทางชิดผนังทางขวา ในทางตรงกันข้ามประตูอยู่ทางขวา ควรเลือกบันไดควรจะอยู่ทางชิดผนังซ้าย กรณีที่ประตูอยู่ตรงกลาง เลือกที่จะทำบันไดอยู่ชิดผนังทางซ้ายทางขวาได้ทั้งนั้น แต่ควรตระหนักเรื่อง ตำแหน่งมังกรเขียวตัวแทนแห่งการเคลื่อนไหวและเพศชาย ส่วนขวามือคือตำแหน่งเสือขาวตัวแทนความนิ่งและเพศหญิง มีผลกับการวางบันได กล่าวคือบันไดควรมีที่พักบันไดอยู่ระหว่างกลาง การเวียนซ้ายคือบันไดที่มีลักษณะเดินขึ้นไปแล้วหยุดตรงบริเวณที่พักแล้วเลี้ยวซ้ายเหมาะกับที่อยู่อาศัยที่สามีเป็นใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศชาย ร้านค้าที่ประกอบอาชีพค้าขาย การเวียนซ้ายคือการกระตุ้นตำแหน่งมังกร ส่วนการเวียนขวาคือบันไดที่มีลักษณะเดินขึ้นไปแล้วหยุดตรงบริเวณที่พักแล้วเลี้ยวขวาเหมาะกับที่อยู่อาศัยที่ภรรยาหรือผู้หญิงเป็นใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศหญิง การเวียนขวาคือการกระตุ้นตำแหน่งเสือขาวการเวียนซ้ายหรือขวายังมีผลกับบ้านที่มีผู้สูงอายุ เพราะการเวียนซ้ายราวบันไดจะอยู่ด้านซ้ายขาขึ้น


     เรื่องบันไดบ้านวิชาฮวงจุ้ยแนะนำว่า ทางขึ้นลงไม่ควรอยู่ตรงกับประตูทางเข้าออกเพราะ จะมีผลเรื่องการเงินโชคลาภจะไหลเข้าไม่สะดวกแต่จะไหลออกเร็ว หมายความเชิงนัยว่าผู้อยู่อาศัยรายรับจะน้อย รายจ่ายจะจ่ายเร็วและมาก ควรเลือกติดทางทิศตะวันออก เพราะจะสว่างลดอุบัติเหตุ เรื่องฮวงจุ้ยคือศาสตร์ที่มีการออกแบบ บันทึกจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ใช่เรื่องงมงาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: