คนโบราณว่า จะปลูกอะไรได้ผลดีต้องดูวันปลูก


คนโบราณว่า จะปลูกอะไรได้ผลดีต้องดูวันปลูก


คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการปลูกพืชเคยสงสัยไหมว่า ทำไมเวลาตัวเองปลูกพืชผักหรือว่าพืชไร่ ไม้ผลแล้วได้ผลไม่ดี แต่ขณะที่เพื่อนหรือคนที่รู้จักกลับปลูกออกดอกผลดี ทั้งที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน ดินไม่ต่างกันมาก การดูแลเอาใจใส่ดีเท่ากัน คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าคนที่ปลูกพืชออกดอกผลดีเป็นคนมือเย็น แท้จริงคนโบราณมีความเชื่อการได้ผลจากเรื่องการปลูกพืชตามวันที่หลายคนยังไม่ทราบ เป็นอย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     วันอาทิตย์ คนโบราณเชื่อว่าวันดี เหมาะกับการเริ่มต้น ใครที่จะปลูกพืชควรจะปลูกพืชชนิดที่กินหัว เป็นต้นว่าข่า ขิง ควรปลูกตอนเช้า การปลูกใกล้พื้นที่อยู่อาศัยเพราะเป็นผักสวนครัว เพราะพืชที่กินส่วนหัวอาจต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

     วันจันทร์ วันที่มีความอ่อนไหว เพราะอิทธิพลจากดวงจันทร์ ควรปลูกพืชกินลำต้นเช่นอ้อย ปลูกเป็นพืชไร่จะสะดวกและคุ้มค่าแก่การลงทุน เพราะดูแลรักษาโรคพืชง่าย

     วันอังคาร ควรปลูกพืชกินใบ คือพืชผักที่คนโบราณใช้ใบเป็นอาหารอย่างเช่น ผักสวนครัว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ควรพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยคอกตลอดไม่ควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คนโบราณแนะนำว่าการตัดพืชใบแล้วนำไปประกอบอาหาร เมื่อใส่ปุ๋ยคอกจะส่งผลให้เวลานำมาประกอบอาหารบริเวณโคนก้านจะไม่แข็ง


     วันพุธ ควรปลูกพืชที่กินผล ได้แก่ผลไม้ทุกชนิด ปลูกจากเมล็ดไม้ผลจะมีรากแก้ว ต้นไม้จะไม่ล้มง่ายยามโดนลมพายุ

     วันพฤหัสบดี คติความเชื่อคนโบราณว่าคือวันครู ควรปลูกพืชดอก อย่าลืมใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อน ควรเลือกปลูกตอนเช้าก่อนตะวันขึ้น

     วันศุกร์ ควรปลูกพืชที่กินเมล็ด เช่นข้าว สำหรับชาวไทยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล คนโบราณคงกำหนดไว้สร้างกำลังใจกับชาวนา

     วันเสาร์ ควรปลูกพืชกินฝัก พืชผักที่คนโบราณใช้ฝักเป็นอาหาร และวันเสาร์คนโบราณยังแนะนำว่าปลูกพืชกินใบ อย่างผักคะน้า ผักกวางตุ้งเช่นเดียวกับวันอังคารได้เช่นกัน

     คนเฒ่าคนแก่สอนลูกหลานไว้เรื่องการปลูกพืชอาจแฝงอุบายไว้สำหรับสอน แต่บางความเชื่ออาจแค่การแนะนำ ในทางกลับกันบางความเชื่อไม่มีมูลความจริงเป็นแค่เรื่องการลือตามกันมา แต่พืชทุกชนิดไม่ว่าจะเลือกกินส่วนใด การปลูกจะต้องรู้หลักเพราะพืชแต่ละชนิดมีหลักการ วิธีการปลูกที่ต่างกันจะไปและผลจะออกดีต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ปลูก ดูแลใส่ปุ๋ยให้น้ำและการเอาใจใส่เป็นสำคัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: