สวดมนต์ผิดวิธีชีวิตไม่รุ่งเรือง เปลี่ยนวิธีสวดมนต์ใหม่ แก้ปัญหาชีวิต


สวดมนต์ผิดวิธีชีวิตไม่รุ่งเรือง เปลี่ยนวิธีสวดมนต์ใหม่ แก้ปัญหาชีวิต


สงสัยไหมว่าทำไมสวดมนต์มาตั้งนานแต่ทำไมไม่มีผลกับชีวิต แล้วทำไมคติความเชื่อคนโบราณว่าการสวดบทสวดบางบทจะทำให้ชีวิตดีขึ้น เชื่อไหมว่าบางคนสวดกันเช้าเย็นแต่สวดผิดวิธี ไม่ว่าบทสวดจะขลังแค่ไหน จึงไม่มีผลกับชีวิตแล้วอยากรู้ไหมว่าคนโบราณสอนลูกหลานวิธีการสวดมนต์อย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     กิจวัตรหนึ่งที่ทุกศาสนาบัญญัติให้ทำคือการสวดมนต์ เพราะเป็นการทำสมาธิอย่างง่าย ฤาพระศาสดาอาจสร้างอุบายเรียกความศรัทธาจากลูกศิษย์ศาสนาตนเองแต่ไม่ทราบวิธีสวดมนต์ ก่อนอื่นต้องมีความเชื่อศรัทธาในบทสวดมนต์ที่จะสวด บทสวดชินบัญชรเสริมเมตตามหานิยม บทสวดพระพุทธเจ้าพิชิตมารป้องกันอุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จ บทสวดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เสริมความมั่นคงในชีวิต ปรับใจเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นจริง ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนและคนอื่น มีความอดทนเพียรสวดมนต์ทุกวันอย่าให้ขาดมากหรือน้อยขอให้ได้สวด ไม่อธิษฐานอะไรทั้งสิ้น การสวดมนต์จะได้ผลดีเพราะคนโบราณเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เปรียบได้กับวิธีการรับประทานยาโรคย่อมหาย ปลูกต้นไม้ย่อมเกิดผลดอกอย่างแน่นอน

     คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าก่อนทำการสวดมนต์ใดต้องตั้งนะโมสามจบก่อนเสมอ เป็นการเปล่งวาจาบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาทุกพระองค์ พระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ปัญญาบำเพ็ญเพียรบารมี แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าองค์ที่เรากราบไหว้อยู่ทุกวันนี้คือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ศรัทธาบำเพ็ญเพียรบารมี แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้พระวิริยะบำเพ็ญเพียรบารมี แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ฉะนั้นการกล่าวนะโมสามจบก่อน จะน้อมสักการะพระพุทธเจ้าทั้งสามประเภท การสวดมนต์ทั้งสวดออกเสียงหรือสวดไม่ออกเสียง จะพนมมือหรือไม่ กระทำตามสะดวก แต่ต้องตั้งนะโมสามจบก่อนเสมอ สวดแบบจดจ่อกับอักขระบทสวด ควรจดจำบทสวดเป็นสมบัติสมองจะทดแทนปัญหาที่รกสมองผู้สวด แผ่เมตตาเมื่อสวดเสร็จและศึกษาคำแปลบทสวดเสมอ สภาพจิตย่อมเป็นกุศลและไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานว่าการสวดมนต์จะต้องสวดในห้องพระเท่านั้น


     สำหรับผู้เริ่มสวดมนต์อาจต้องอาศัยความพยายามมาก ควรอดทนต่ออาการเหน็บที่เท้า ปวดเมื่อยจากท่านั่งที่ไม่ค้นเคยในสัปดาห์ที่สองและสาม เมื่อที่ผ่านไปจะรู้สึกไม่อึดอัดไม่ทรมาน ควรตั้งสัจจะว่าจะต้องทำการสวดมนต์ต่อไป

     ผู้สวดควรท่องจำบทสวดจะเกิดสมาธิแก่ผู้สวด เพราะขณะสวดคลื่นสมองจะนิ่งสงบ นักจิตวิทยาเชื่อว่าสภาพจิตมีสมาธิชั่วขณะ เป็นขั้นที่ปรับทัศนคติ ความคิด ที่ไม่ดีออกจากจิตใจผู้สวดได้แล้วปลูกฝังความคิดทัศนคติที่ดีลงไปแทนที่ ลองตั้งข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่ไปวัดฟังธรรมสวดมนต์เสร็จ พระผู้เทศนาจะสอน และคนรุ่นใหม่อยากมีสมาธิ แนะนำว่าการสวดมนต์ทุกครั้งควรทำในห้องพระที่มีความสงบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: