ฝนมาแล้ว บ้านใครอยู่ในที่ลุ่มต่ำ ฮวงจุ้ยว่าไม่ดี คนในบ้านจะเจ็บป่วย

ฝนมาแล้ว บ้านใครอยู่ในที่ลุ่มต่ำ ฮวงจุ้ยว่าไม่ดี คนในบ้านจะเจ็บป่วย

จะทำอย่างไรเมื่อบ้านเมืองไทยต้องอาศัยน้ำฝนทำการเพาะปลูก หว่านกล้าทำนา หาเลี้ยงชีพและคราใดที่ฝนมาจะต้องมีน้ำขัง อย่างที่เรียกว่ารอระบายทุกทีและเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีน้ำฝนตกลงมาแล้วขังบริเวณร้านค้า ที่อยู่อาศัยมีน้ำขัง วิชาฮวงจุ้ยว่าไม่ดี จริงอยู่น้ำที่ว่าไม่นานจะระเหยไปเองตามธรรมชาติแต่การมีพื้นที่เป็นแอ่งรอบ ๆ ร้านค้า ที่อยู่อาศัย แก้ฮวงจุ้ยอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำวิธีแก้

     วิชาฮวงจุ้ยว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัย และร้านค้าควรอยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นที่มีการสัญจรเล็กน้อยจะดี เพราะผู้อยู่อาศัยจะรับพลังปราณซี่ที่ดี แต่บ้านใครที่มีพื้นที่ต่ำ ๆ สูง ๆ สลับกันแบบไร้ระดับวิชาฮวงจุ้ยว่าไม่ดี เพราะจะส่งผลให้ประสบปัญหาแอ่งน้ำขัง คนในบ้านไม่สดชื่น จิตใจหดหู่ บ่มเพาะยุง เชื้อโรคร้าย ส่งผลทำให้คนในบ้านป่วย ต้องเสียค่ารักษา และขาดความเจริญรุ่งเรือง

     ผู้ที่จะเลือกหาทำเล ที่อยู่อาศัย และร้านค้าทำอาชีพค้าขาย ควรใส่ใจการพิจารณาพื้นดินรอบ ๆ ควรจะเรียบและลาดลง โดยเฉพาะเวลายืนอยู่แล้วหันออกไปด้านนอก ตำแหน่งด้านซ้ายมือวิชาฮวงจุ้ยเรียกว่า ตำแหน่งมังกรควรสูงกว่าทางขวามือคือตำแหน่งเสือขาว เล็กน้อย วิชาฮวงจุ้ยว่าผู้อาศัยจะรับปราณซี่ที่ดีธรรมชาติร้านค้าใดที่มีน้ำขังจะทำให้ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านค้าไม่ได้ อย่างน้อยน้ำที่ขังอยู่หน้าร้านจะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกทางจิตวิทยาว่าทำให้ตนเกิดความสกปรก จากน้ำที่ขังจากแอ่งน้ำ นอกจากนี้ยานพาหนะที่ขับขี่ผ่านจะทำให้น้ำกระเด็นใส่ร้านค้า สินค้าได้รับความเสียหาย การที่พื้นที่แห่งหนใดมีน้ำขังตามทางเดินบ่งบอกว่าเมืองนั้นขาดการพัฒนา เพราะว่ากันแง่เศรษฐกิจผู้ที่จะมาลงทุนไม่กล้ามาลงทุนเพราะการคมนาคมไม่สะดวก การขนส่งสินค้าจากโรงงานสู่ตลาดอาจเสียหาย แตกหัก เสียเวลาขนส่ง การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตช้า ส่งผลให้ผลิตสินค้าไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งผู้ลงทุนอาจเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ยานพาหนะ เป็นต้นทุนการผลิตที่สูง ในแง่การท่องเที่ยว เรื่องภูมิทัศน์เมืองไม่สวยงาม เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทาง เมืองใดที่เต็มไปด้วยน้ำขังจะขาดรายได้ส่วนนี้

     กรณีร้านค้าที่ค้าขาย ควรถมดินลงในที่ที่มีน้ำขัง แอ่งน้ำ หากทำไม่ได้ ก็ให้ปลูกต้นตระไคร้หอม ปลูกดอกเจอเรเนียมเป็นแนวไว้ที่บริเวณร้านค้า เพื่อแลดูมีระเบียบ จะกันยุง และแมลงบางชนิด กรณีบ้านเมืองควรหางบประมาณมาจัดการพื้นที่ที่มีน้ำขัง จะส่งผลดีกับรายรับประชาชนในพื้นที่

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: