ลักษณะบ้านแบบไหนที่ฮวงจุ้ยว่า อยู่แล้วมีสุข


ลักษณะบ้านแบบไหนที่ฮวงจุ้ยว่า อยู่แล้วมีสุข


สงสัยไหมว่าทำไมชีวิตคุณจึงประสบแต่ปัญหา ทำการค้าไม่ขึ้น ทำงานมีแต่เรื่องวุ่นวายใจ เปลี่ยนงานบ่อย คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย มีแต่เจ็บป่วย วิชาฮวงจุ้ยว่าอาจเพราะที่อยู่อาศัยคุณมีปัญหา ที่อยู่อาศัยคุณมีลักษณะโฉลดแบบใด ตรงตามวิชาฮวงจุ้ยไหม บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำลักษณะบ้านทที่อยู่แล้วมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง การค้าร่ำรวย

     ที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยควรสมบูรณ์ไม่เว้าแหว่ง โดยพิจารณารูปในโฉนดเพราะ ที่ดินมีการเว้า ศาสตร์

     ฮวงจุ้ยมีความเชื่อว่ามีเหตุให้เสียทรัพย์ จากการเจ็บป่วย แต่ความจริงลักษณะการเว้า ทำให้การสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่สะดวกเพราะวางแปลนปลูกสร้างได้จำกัด จะมีที่ดินบางส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งไว้ เปรียบได้จากการเสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์ บ้านที่เหมาะสมควรมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วิชาฮวงจุ้ยเชื่อว่าคือลักษณะบ้านที่ฮวงจุ้ยดี เป็นลักษณะที่สะดวกกับการวางแปลน การปลูกสร้างไม่มีข้อจำกัดหรือซื้อไว้ขายต่อดีมีราคา

     ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยควรเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตมรสุมที่มีปริมาณน้ำฝนเหมาะสม เพราะเกิดการไหลเวียนไม่ติดขัด เงินทองเข้ามา ชนิดดินควรเป็นดินร่วนปนทราย จะมีโชคลาภคือลักษณะฮวงจุ้ยที่ดินที่ดี เพราะคือที่ดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะอย่างยิ่งที่ผู้อยู่อาศัยจะทำกินส่วนตัวตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และควรเป็นที่ดินที่มีภูเขาสูงด้านใดด้านหนึ่งเปรียบได้กับความมั่นคง โดยเฉพาะภูเขาสูงทางแนวตะวันตกเฉียงใต้จะกันลมพายุฝน และภูเขาสูงตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือจะป้องกันลมหนาวที่พัดในรอบปี


     อย่าลืมว่าประตูทางเข้าควรเลือกทางทิศเหนือใต้เพราะจะรับลมตะวันตกเฉียงใต้ตลอดระยะเวลาเดือนมรสุม และเลี่ยงลมหนาวจากทางทิศเหนือ ข้อห้ามตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่าห้ามไม่ให้ประตูหน้าร้านค้าตรงกับประตูหลังพอดี เพราะจะทำให้เงินไหลออก การออกแบบบ้านจึงห้ามประตูหน้าตรงกับประตูหลัง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีอากาศเก็บกักไว้เพื่อหายใจนั่นเอง อีกทั้งการถ่ายเทของอากาศหากมีมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เมื่อเจ็บป่วยจะต้องเสียเงินในการหาหมอ ซื้อยามารักษา ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นคนโบราณจึงสอนว่า การมีบ้านที่ประตูหน้าหลังตรงกันจะทำให้เงิน โชคลาภไหลออก

     ปัญหาที่คนส่วนใหญ่พบคือวันดีคืนดีมีผู้นำโฉนดที่ดินมาเสนอขาย แล้วจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าที่ดินที่ว่าควรซื้อหรือไม่ ลักษณะที่ควรจะซื้อไว้ควรเลือกที่อยู่อาศัยลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะจะวางแปลนปลูกสร้างตรงตามต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: