พระปางลีลา 25 ศตวรรษ เนื้อดิน


พระปางลีลา 25 ศตวรรษ เนื้อดิน


ความวิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ “พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ” ที่มีพุทธลักษณะเป็นพระปางลีลา เป็นที่ปรารถนาครอบครองของใครหลายคน ประกอบกับการสร้างพระเครื่องรุ่นนี้ สร้างขึ้นด้วยเจตนาที่ดี เพื่อหารายได้ในการจัดสร้างพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นอนุสรณ์ในช่วงกึ่งพุทธกาล เมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นงานที่จัดขึ้นจากรัฐบาล ขณะเดียวกันการสร้างพระเครื่องรุ่นนี้ก็มีหลากหลายเนื้อ เช่น เนื้อดินเผา เนื้อโลหะ ทองคำ เงิน และนาก ซึ่งต่างก็ได้รับความสนใจบูชามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

     อย่างที่ยกตัวอย่างดังภาพนี้คือ “พระปางลีลา 25 ศตวรรษ เนื้อดิน” ออกแบบเป็นรูปทรงรี ด้านหน้าเป็นรูปพระปางลีลา ด้านหลังเป็นยันต์ พุทธคุณโดดเด่นมีความเป็นมงคลในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิต ด้วยถือคติที่ว่า “พระปางลีลา” เป็นพระที่มีลักษณะกำลังก้าวพระบาทไปข้างหน้า โดยทรงยกพระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ ป้องไปเบื้องหน้า


     ส่วนตำนานที่มาของพระพุทธรูปปางลีลา คือ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทรงมีพระลีลาที่งดงามสง่ายิ่งนัก จนเป็นที่ชื่นชมแก่พุทธบริษัทที่เฝ้ารับในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางลีลา และพระเครื่องปางลีลาในเวลาต่อมา

ภาพ : พระปางลีลา 25 ศตวรรษ เนื้อดิน โดย มหา เก้ายอด (มาโนช วัฒนะ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: