พระฤาษี 108 บรมครูแห่งวิชาไสยเวทย์ วัดโพธิ์เก้าต้น


พระฤาษี 108 บรมครูแห่งวิชาไสยเวทย์ วัดโพธิ์เก้าต้น


วัตถุมงคลที่เกี่ยวกับฤาษีนั้นมีอยู่จำนวนมาก เพราะด้วยความเชื่อที่ว่าฤาษี คือผู้มีความรู้ซึ่งบำเพ็ญภาวนามานานแสนนาน ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยฤาษีนั้นมีอยู่มากกว่า 108 ตนและมีความสามารถแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สมุนไพร และศิลปะแขนงต่างๆ ทำให้ฤาษีถูกยกย่องให้เป็นครูอาจารย์ในด้านนั้นๆ ซึ่งมีการสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับฤาษีออกมาหลายลักษณะหลายอิริยาบถ ซึ่งมีความเป็นมงคลทั้งสิ้น

     อีกหนึ่งวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับฤาษีนั่นคือ “พระฤาษี 108 บรมครูแห่งวิชาไสยเวทย์ วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี” สร้างจากผง ประกอบด้วยมวลสารอันเป็นมงคล ขึ้นรูปได้อย่างสวยงามวิจิตร เป็นรูปปู่ฤาษีเต็มองค์ ออกโดยวัดโพธิ์เก้าต้น โดยพระฤาษีรุ่นนี้มีอานุภาพหลากหลายประการ ทั้งด้านแคล้วคลาด เสริมความเจริญก้าวหน้า เป็นเมตตามหานิยมก็ดียิ่ง หรือจะบูชาเพื่อให้ปู่ฤาษีคุ้มครองดูแลตามความเชื่อก็ดีนัก สำหรับวัดโพธิ์เก้าต้น แต่เดิมนั้นเป็นสถานที่ซึ่งชาวบ้านบางระจันใช้เป็นฐานที่มั่น ภายในวัดมีวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติและรูปเหมือนพระอาจารย์ธรรมโชติ ให้ผู้ศรัทธาได้เคารพสักการะ จึงถือเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจมาแต่เดิมโดยแท้


ภาพ : พระฤาษี 108 บรมครูแห่งวิชาไสยเวทย์ วัดโพธิ์เก้าต้น โดย มหา เก้ายอด (มาโนช วัฒนะ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: