เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่นเปิดสะพาน ปี 2531


เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่นเปิดสะพาน ปี 2531


อีกหนึ่งเหรียญ “หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ จ.นครปฐม” ที่ผู้ศรัทธานิยมสะสมบูชาอยู่เรื่อยๆ นั่นคือ “เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่นเปิดสะพาน ปี 2531” ซึ่งมีการสร้างได้อย่างสวยงาม คมชัด ออกแบบเป็นเหรียญทรงไข่ ด้านหน้าเหรียญสลักรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นเต็มองค์ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ ส่วนด้านหลัง สลักอักขระเลขยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมระบุชื่อรุุ่น "รุ่นเปิดสะพาน พ.ศ.2531" จึงถือว่าเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างในเจตนาดีที่ดี ในโอกาสอันเป็นมงคล ซึ่งมีอานุภาพหลากหลายประการทั้งแคล้วคลาด เมตตามหานิยม และอื่นๆ

     สำหรับก่อนหน้านี้ เมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้มีการสร้าง “เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่นสร้างสะพาน ปี 30” ขึ้นมา เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อเปิ่นท่านให้สร้างสะพานข้ามคลองบางแก้วฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกด้านการสัญจรแก่ผู้คนทั่วไป และต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ก็ได้มีการสร้างเหรียญเปิดสะพานขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่น จึงถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นมงคลของผู้ศรัทธาที่ได้สะสมบูชา

ภาพ : เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่นเปิดสะพาน ปี 2531 โดย มหา เก้ายอด (มาโนช วัฒนะ)


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: