ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ โบราณว่าใครทำตามจะได้บุญ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี


ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ โบราณว่าใครทำตามจะได้บุญ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี


คนไทยส่วนใหญ่จะเลือกวิธีทำบุญง่าย ๆ โดยการใส่บาตร เพราะเชื่อว่าได้บุญ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี แต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เวลาใส่บาตรคือ วิธีปฏิบัติต่อบาตรพระนั่นเอง คุณทราบไหมว่าคติความเชื่อคนโบราณที่มีมานานว่าบาตรที่พระสงฆ์ใช้เวลารับบิณฑบาตมีความศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อไหมว่าใครที่ทำผิดประเพณีโบราณว่า “บาป” ส่วนใครที่ทำตามจะได้บุญ ฉะนั้นคนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจธรรมเนียมการปฏิบัติ บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     เรื่องบาตรพระ พระพุทธเจ้ามีข้อห้ามอยู่สองอย่างคืออย่าทำจากทองคำ เงิน และหัวกะโหลกศีรษะมนุษย์ บาตรพระมีสามขนาดคือขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ส่วนใหญ่พระสงฆ์จะใช้ขนาดกลาง คนโบราณว่าใครทำบุญแบบง่าย ๆ โดยการใส่บาตร จะสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี และชาวพุทธควรตระหนักเรื่องต่อไปนี้ก่อนนำอาหารใส่บาตร คือ เวลาใส่บาตรห้ามนำทัพพีโดนบาตรพระ เพราะคนโบราณเชื่อว่าบาตรพระคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บาตรพระคือช่องทางการนำอาหารจากคนเป็นสู่ผู้ล่วงลับ ฉะนั้นอย่านำอาหารต้องห้ามใส่บาตร อาหารต้องห้ามที่ว่าคือ เนื้อมนุษย์ เนื้อสัตว์บางชนิด เช่นเนื้อเสือ เนื้อหมี ช้าง ม้า สิงโต งูและสุนัข อาหารที่ใส่ไม่ร้อนจนเกินไป เพราะบาตรพระส่วนใหญ่ทำจากแสตนเลสนำความร้อน พระสงฆ์อาจเกิดอุปสรรคเรื่องการอุ้มบาตร ไม่นำขวดน้ำใส่ในบาตรพระ เพราะพื้นที่ภายในบาตรมีน้อย และขวดน้ำมีน้ำหนักมาก อาหารมงคลบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดอาการอาพาธ เช่นเนื้อขาหมูอาหารที่มีรสชาติหวานมาก อย่างทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง


     คนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าการกินอาหารเหลือจากพระฉันแล้ว ที่ศิษย์วัดอาศัยกิน ที่เรียกว่าข้าวก้นบาตรจะได้บุญ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี เนื่องจากการฉันธรรมเนียมพระสงฆ์จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการพิจารณาคำข้าวโดยจ้องอาหารในจาน ว่าอาหารอะไรมีประโยชน์และโทษ และใช้ช้อนตักอาหารใส่ปากแล้วอมไว้ก่อน วางช้อนก่อนแล้วจึงค่อย ๆ เริ่มเคี้ยว ขณะเคี้ยวอาหารพระสงฆ์นับจำนวนคำเคี้ยวและกลืนให้หมดก่อน แล้วตักขึ้นมากินใหม่ ทำซ้ำ และสุดท้ายนับคำข้าวได้กี่คำ ทำให้เกิดสติการพิจารณาคำข้าวพฤติกรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ และสั่งสอนให้สาวกของพระองค์ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน และพระสงฆ์บางรูปที่มีตบะ เพราะบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งอำนาจจิต แก่กล้า บางรูปได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอริยสงฆ์ เกจิอาจารย์ชื่อดังมีชื่อเสียงเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน ฉะนั้น โบราณเชื่อว่าข้าวก้นบาตรเทียบได้กับเศษมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ใครกินต่อแล้วจะได้บุญ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี

     สำหรับการบุญคนรุ่นใหม่ไม่ควรธนบัตร เงิน ใส่ในบาตรพระเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามจะเกิดกิเลสแก่พระสงฆ์และเวลาใส่บาตรห้ามนำทัพพีโดนบาตรพระ เพราะคนโบราณเชื่อว่าบาตรพระเป็นของสูง เป็นช่องทางการนำอาหารจากคนเป็นสู่ผู้ล่วงลับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: