การพิจารณาฮวงจุ้ยก่อนการวางแผนสร้างอาคาร


การพิจารณาฮวงจุ้ยก่อนการวางแผนสร้างอาคาร


วิชาฮวงจุ้ยคือศาสตร์ที่ใช้คำนวณทิศทางหาจุดความสมดุล ซึ่งผู้ศึกษาจนแตกฉานและประยุกต์ใช้ใน การสร้างภูมิทัศน์ที่ลงตัวให้กับสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะสร้างอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และโรงเรียนจะต้องเริ่มจากการเลือกฮวงจุ้ยก่อนเสมอ และกระบวนการแรกที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องฮวงจุ้ยจะพิจารณาก่อนคือเลือกหาที่ดินว่างเปล่าที่เหมาะสมที่สุด เพราะเชื่อว่าทำเลดีมีส่วนส่งผลธุรกิจประสบความสำเร็จ ผู้อาศัยมีความสุข ต้องการพิจารณาอะไรก่อนการวางแผนสร้างอาคารบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่า ซินแสจะอาศัยเครื่องมือในการคำนวณทิศเรียกว่า หล่อแก หล่อแกมีกลไกการทำงานและรูปร่างลักษณะคล้ายกับเข็มทิศทั่วไป กล่าวคือ มีเข็มวางอยู่ในแนวทิศเหนือใต้ตามแนวเส้นแรงแม่เหล็กโลก บนหน้าปัดมีตัวหนังสือมากมายแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละสำนัก แต่โดยรวมแล้ว มีเส้นวงกลมและเชือกสีแดงกำกับสำหรับคำนวณตำแหน่ง ซินแสจะพิจารณาจากที่ดินว่างเปล่าที่เหมาะสมที่สุดที่ควรเลือกก่อนวางแผนสร้างอาคารคือ ที่ดินติดเส้นทางคมนาคมหลักเพราะเมื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ว่างเปล่าเสร็จ อาคารที่ว่าจะกลายเป็นหน่วยงาน องค์การ ส่วนเอกชนหรือรัฐบาล การมีองค์การติดเส้นทางคมนาคมสายหลัก พนักงานจะเข้าออกง่าย ฮวงจุ้ยที่ดินที่ว่าควรอยู่ระดับที่สูงกว่าเส้นทางคมนาคมและที่ดินรอบข้างเล็กน้อย จะได้รับพลังที่ดีจากเส้นทางคมนาคม แต่ความจริงคือการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ที่ดินก่อนปลูกสร้างควรว่างเปล่าไม่รก ทำเลก่อนวางแผนสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าต่างชาติ ควรเลือกทำเลที่ดินอยู่ไกลจากตัวเมืองไกลจากแหล่งชุมชนสักระยะตามที่กฎหมายกำหนด เลือกตั้งโดยหันหน้าโรงงานอยู่ทิศที่ตั้งฉากกับทิศทางลมป้องกันไอเสียจากกระบวนการผลิต ใกล้แหล่งแรงงาน การเดินทางสะดวกและเป็นการสร้างงานแก่ท้องที่ ชาวบ้านมีรายได้จากการทำงานที่โรงงาน ขายอาหารแก่แรงงาน เกิดการกระจายรายได้สู่ชนบทลดปัญหาแรงงานอพยพ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงงาน


     การวางแผนสร้างอาคารตรงตามหลักฮวงจุ้ย ควรเว้นที่ว่างหน้าอาคารระยะห่างพอประมาณ เพราะทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะเป็นที่เก็บกักพลังปราณ ลดพลังแห่งทิ่มแทง วางอุปกรณ์เสริมฮวงจุ้ย เรื่องความปลอดภัยการเว้นที่ว่างไว้จะเป็นการบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ ทางธุรกิจการเว้นที่ว่างตรงตำแหน่งดังกล่าว จะเอื้อประโยชน์เรื่องการมีที่จอดยานพาหนะสำหรับผู้มาติดต่องาน พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งเป็นที่ว่างวางป้ายโฆษณา และแสดงสัญลักษณ์สำคัญ ฉะนั้นการตัดสินใจก่อนวางแผนสร้างอาคารควรยึดหลักการจากหลาย ด้านเข้าร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: