พระพิมพ์ใบโพธิ์ พ่อท่านลี วัดอโศการาม


พระพิมพ์ใบโพธิ์ พ่อท่านลี วัดอโศการาม


พ่อท่านลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ถือเป็นพระกรรมฐานที่มีผู้คนเคารพศรัทธาจำนวนมาก เนื่องจากท่านเคร่งครัดในการปฏิบัติ เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ และน่าเลื่อมใส เป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับญาติโยมเสมอมา แม้ว่าท่านจะละสังขารไปนานแล้ว แต่สาธุชนก็ยังศรัทธาไม่เสื่อมคลาย ด้วยคำสอนต่างๆของพ่อท่านลีที่ญาติโยมได้น้อมนำไปปฏิบัติและเกิดผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

     ด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อลีนั้น จะสร้างขึ้นตามวาระและโอกาสอันเหมาะสม โดยหนึ่งในนั้นตามที่ปรากฎดังภาพ คือ “พระพิมพ์ใบโพธิ์” ที่มีรูปแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบเป็นรูปทรงใบโพธิ์ สลักลวดลายอย่างวิจิตร พร้อมสลักพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ในใบโพธิ์ มีอานุภาพหลากหลายประการทั้งแคล้วคลาด ป้องกันภัย เมตตามหานิยม เป็นมงคลในทุกๆด้าน เรียกว่าพระรุ่นนี้เป็นที่นิยมสะสมบูชาของผู้ศรัทธาพ่อท่านลี


ภาพ : พระพิมพ์ใบโพธิ์ พ่อท่านลี วัดอโศการาม โดย มหา เก้ายอด (มาโนช วัฒนะ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: