ที่มาเรื่อง ศีลสำคัญที่ห้ามพระสงฆ์จับต้องตัวสีกา


ที่มาเรื่อง ศีลสำคัญที่ห้ามพระสงฆ์จับต้องตัวสีกา


หญิงสาวหลายคนเคยรู้สึกน้อยใจไหมว่าตนเองศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ทำไมคนโบราณห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าใกล้พระสงฆ์ ห้ามสนทนากันสองต่อสอง และศีลสำคัญที่สุดสำหรับพระสงฆ์คือห้ามแตะต้องตัวสีกา จะรับสิ่งประเคนจากผู้หญิงจะต้องมีผ้าสีขาววางไว้ก่อนเสมอ ห้ามรับสิ่งของจากมือผู้หญิงโดยตรง เป็นข้อห้ามจากคนโบราณหรือว่าเป็นพระธรรมวินัย บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าจิตใจคนเต็มไปพร้อมทั้งกิเลสราคะ รวมทั้งภิกษุบางรูปที่ยังกำจัดกิเลสไม่หมด ยังคงมีกามราคะในจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องเพศ จนพระองค์กำหนดพระวินัยสงฆ์มีศีลสังฆาทิเสส 13 กล่าวว่า ภิกษุกำหนด จับต้องกายหญิง ต้องสังฆาทิเสส ทุกกรณีแม้ว่าหญิงนั้นจะเป็นมารดาตน ยกเว้นกรณีเหตุฉุกเฉินเป็นต้นว่า กรณีช่วยชีวิตหญิงสาว เด็กหญิงที่อยู่ในภาวะอันตราย พระธรรมวินัยกำหนดเช่นนี้เพราะ การบวชพระสงฆ์จะต้องอยู่จำวัดครองไตรจีวร เวลานานใช้ชีวิตแบบนักบวช เมื่อใดที่พระสงฆ์ผู้นั้นมีความกำหนัด อันเกิดจากราคะในใจ บางรูปเคยมีภรรยามาก่อน การต้องตัวหญิงอาจเกิดความรู้สึกกำหนัดขึ้นมา ดังนั้นพระธรรมวินัยกำหนดเช่นนี้ แต่มิได้ห้ามหญิงจับต้องตัวพระเพราะ การรักษาพยาบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นผู้หญิงการต้องตัวพระอาจเกิดขึ้นเพราะการรักษาพยาบาล


     พระวินัยสงฆ์กำหนดแบบนี้เป็นประโยชน์เป็นการป้องกันกิเลสจากพระสงฆ์ส่วนความเชื่อจากคนโบราณห้ามเรื่องนี้เพราะป้องกันผู้หญิงจะไปยั่วกิเลสอาจเกิดจากการเจตนาหรือไม่เจตนา ภิกษุสงฆ์รูปใดที่จะรับสิ่งประเคนจากสีกาควรเลี่ยง แต่เลี่ยงไม่ได้ก็ควรมีผ้าขาววางก่อน เพราะผ้าสีขาวเปรียบกับความบริสุทธิ์ มีผลทางจิตวิทยาคือลดความรู้สึกอ่อนไหว ผู้ที่ใช้สีขาวจิตใจจะสงบ ละเอียดอ่อน ลดความเครียด กระตุ้นให้เกิดความซื่อสัตย์จริงใจ พระวินัยสงฆ์ยังกำหนดว่าหญิงสาวในฐานะสีกาไม่ควรที่จะสนทนากับพระสงฆ์แบบสองต่อสอง และกระทำภารกิจร่วมกันตามลำพัง บางครั้งกระบวนการทำบุญ กิจการวัดบางเรื่องอาจต้องมีผู้หญิงดำเนินการร่วมกันควรมีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ หรือผู้ชายร่วมกิจกรรมเสมอ

     พระสงฆ์มีวินัยสองร้อยยี่เจ็ดข้อคอยกำกับเรื่องวินัยไม่ให้เกิดปัญหา เรื่องไม่งามขึ้น เพราะพระสงฆ์แต่ละรูปมีกิเลสมากน้อยต่างกัน วินัยจะสร้างหิริโอตตัปปะขณะครองเพศบรรพชิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: