ทำไมพระสงฆ์จีน ห้ามฉันเนื้อสัตว์


ทำไมพระสงฆ์จีน ห้ามฉันเนื้อสัตว์


เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมพระสงฆ์ในนิกายมหายานฉันอาหารเจ ไม่ฉันเนื้อสัตว์ แล้วทำไมพระสงฆ์ในเมืองไทยฉันเนื้อสัตว์ได้ ความเชื่อเรื่องเนื้อสัตว์กับพระสงฆ์ครั้งสมัยโบราณมีการห้ามหรือไม่ ฉันแล้วจะบาปหรือเปล่าบทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     สมัยก่อนประเทศจีนพระภิกษุสงฆ์ชอบดื่มเหล้า ฉันเนื้อสัตว์ไม่สำรวมในเพศบรรพชิต แต่ไม่นานเมื่อ ปีพ.ศ.1054 ในรัชสมัยราชวงศ์ซ้อง ฮ่องเต้เหลียงอู่ เมื่อเทียบกับประเทศไทยคงก่อนสมัยราชธานีสุโขทัย พระพุทธศาสนาเจริญมาก พงศาวดารหนานสื่อ กล่าวว่าพระองค์ทรงศึกษาพระสูตรสองเล่ม คือมหาปรินิรวาณสูตร และลังกาวตารสูตร ส่งผลให้พระองค์ศรัทธาการกินเจ และประกาศให้ห้ามกินเนื้อสัตว์ทั่วประเทศ กระทั่งห้ามมิให้หมอหลวงนำส่วนประสมจากสัตว์มาปรุงยารักษาคนไข้ มีการบันทึกว่าในนครหลวงสมัยพระองค์มีวัดวาอารามมากกว่า ห้าร้อยแห่ง เพราะพระองค์ใช้เงินในพระคลังไปกับการสร้างวัดเกือบหมดสิ้น และมีการเกณฑ์ไพร่คนมาบวชพระมากมาย จนมีพระสงฆ์มากกว่าแสนรูปและห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อสัตว์ต้องฉันอาหารเจตั้งแต่สมัยก่อนมาจวบจนวันนี้


     มีการนำสีมาใช้บนสัญลักษณ์ธงเจมีสีเหลือง เพราะสมัยก่อนความเชื่อคนจีนจะใช้สีเหลืองกับพิธีศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมที่ใช้การร่ายเวทย์มนต์ การขบเป่าสิ่งชั่วร้าย ฉะนั้นคนจีนโบราณเชื่อว่าสีเหลืองจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากคนที่ร่วมพิธีกินเจ นอกจากนี้สีเหลืองเองคือสีที่เป็นตัวแทนแห่งอำนาจ ดังนั้นสีเหลืองยังใช้กับราชวงศ์ชนชั้นกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายฮ่องเต้จีนโบราณ และเครื่องใช้ในราชสำนักจะใช้สีเหลืองทั้งสิ้น การใช้สีเหลืองประดับบนธงเล็ก ๆ เป็นเครื่องแสดงว่าคนที่กินเจเป็นคนชั้นสูงน่ายำเกรง ไม่นานมีการนำสีแดง หมึกแดงคนจีนโบราณนำมาเขียนเป็นตัวอักษรจีนแปลว่า เจ สีแดงในความเชื่อคนจีนโบราณว่าเป็นสีมงคล จะพบว่าในงานมงคลคนจีนจะใช้สีแดงทั้งสิ้น เพราะสีแดงเป็นสีที่ฉูดฉาด คนเห็นจะมีความรู้สึกกระตือรือร้น กระตุ้นความสนใจที่อยากจะเข้าร่วมพิธีกินเจ

     พระสงฆ์จีนที่เพิ่งบวชจะฉันสามมื้อ เพราะยังไม่คุ้นชินกับการบวชและอาหารเจจะทำให้หิวเร็ว แต่บางรูปที่บวชมานานจะฉันสองมื้อแบบพระสงฆ์ไทย การบวชพระสงฆ์จีนมีกฎเกณฑ์ว่าต้องบวชตลอดชีพเพราะการตัดสินใจเข้าสู่เพศบรรพชิตแล้วห้ามกลับใจลาสึกแบบพระสงฆ์ไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: