สงสัยไหม ทำไมคนกินเจต้องสวมชุดสีขาว

สงสัยไหม ทำไมคนกินเจต้องสวมชุดสีขาว

เคยสังเกตประเพณีกินเจไหมว่าทำไมคนที่ร่วมพิธีกินเจต้องสวมชุดขาวเข้าพิธี คนจีนโบราณออกอุบายไว้อย่างไร สีขาวมีความหมายอย่างไรตามความเชื่อคนจีน บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ธรรมเนียมการกินเจมีระเบียบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสมัยก่อนธรรมเนียมบางอย่างยากแก่การปฏิบัติ คนโบราณเริ่มแก้ไขให้คนรุ่นใหม่ปฏิบัติตาม แต่ยังมีการบังคับเรื่องการสวมชุดขาวอยู่ ใช่ว่าจะสร้างความลำบากแก่ผู้ที่จะกินเจ เมื่อผู้กินเจเลื่อมใสศรัทธา จิตใจจะอิ่มเอิบเพราะการกินเจคือการบังคับจิตตนเอง ให้ครองสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติตั้งมั่นอยู่ในศีล คติความเชื่อคนโบราณว่าคือการชนะตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่จะได้รับการสรรเสริญจากเทวดาฟ้าดิน จะประทานพรให้สงบสุข ฉะนั้นสัญลักษณ์ชุดสีขาวยังคงอยู่คู่กับคนกินเจตลอดกาล

     เพราะชุดสีขาวคือสัญลักษณ์ความสะอาด ปราศจากกิเลส ประเพณีกินเจจะกำหนดให้สีขาวคือสีที่แสดงตนว่าคือผู้ทรงศีล และอุบายอย่างหนึ่งที่คนโบราณสอนลูกหลานคือธรรมชาติสีขาวจะสกปรกง่าย คราใดที่ผู้ที่สวมใส่ไม่ระมัดระวังตนจะสกปรกจนต้องอับอายแก่ผู้กินเจทั้งหลาย ฉะนั้นคนกินเจต้องสำรวม คนโบราณว่าสิ่งสกปรกเปรียบได้กับกิเลสครอบงำ

     สุดท้ายสีขาวทางจิตวิทยาเชื่อว่า คือสีที่ผู้พบเจอจะมีความรู้สึกสงบสุขสันติภาพ ความสะอาด ความหลุดพ้น สร้างสมดุลให้กับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามคำสอนจากเจ้าแม่กวนอิม เรื่องความเมตตา การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เปิดเผย สีขาวจะชำระล้างความคิดและความรู้สึกที่เลวร้าย ส่งผลให้ชีวิตมีความปลอดภัย

     คนกินเจควรกินอาหารที่ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตอื่น ผู้กินเจแล้วได้บุญกุศล ผู้กินเจควรทำความดี ละเว้นความชั่ว ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงจะได้กุศลอย่างสูงสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: