เหล็กไหลมาจากไหน ทำไมมีค่ามาก คงความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

เหล็กไหลมาจากไหน ทำไมมีค่ามาก คงความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

เรื่องราวคติความเชื่อคนโบราณเรื่องเหล็กไหล มีมานานแสนนานแล้ว คนไทยส่วนใหญ่จะหลงใหลศรัทธาเพราะเชื่อว่า ผู้ที่บูชาจะอยู่คงกระพัน มีอำนาจ ตบะ บารมี ค้าขายร่ำรวยเพราะอะไร เหล็กไหลมีที่มาอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ครั้งหนึ่งระยะเวลาที่ไม่มีพระศาสดาสั่งสอน สมัยก่อนคนโบราณเชื่อว่ายังว่างเว้นจากการที่มีพระพุทธเจ้าสั่งสอนพระธรรม สมัยที่ว่ามีแต่นักบวช นักพรตที่รักษาศีลที่มีญาณสมาธิ อภิญญาสูงแก่กล้าเพราะยังไม่รู้จักคำว่าทางสายกลาง แต่ละตนจะมุ่งมั่นสู่อมตธรรมทางดับทุกข์โดยไม่เคยเสพสังวาส ไม่มีการแต่งงาน การมุ่งสู่ทางดับทุกข์ โดยไม่รู้จักทางสายกลางส่งผลให้มีอภิญญาแก่กล้า แต่ตนยังไม่พ้นความตาย อยากจะมีชีวิตที่ยืนนานเมื่อทราบว่าตนจะตาย อยากจะรอพระพุทธเจ้ามาตรัสสอนวิธีเข้าสู่อมตธรรม ได้สร้างธาตุชนิดหนึ่ง บรรจุจิตวิญญาณตนเองไว้ แต่เมื่อนานวันหลายตนปฏิบัติในทำนองเดียวกัน ย่อมมีตบะบารมีสะสมกันมาก จนระเบิดวิจุณ กลายสู่อณูธาตุ กระจัดกระจายออกนอกแรงดึงดูดโลก กระจัดกระจายไปในชั้นบรรยากาศ แล้วตกลงสู่พื้นดิน และวิวัฒนาการตามธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นานวันอณูธาตุที่บรรจุจิตวิญญาณเสพสิ่งที่อยู่รอบ ๆ จะเสพแร่จะกลายสู่อัญมณีแร่สวยงาม บางอณูธาตุเสพว่านจะกลายสู่สมุนไพร

     อณูธาตุจะมีส่วนผสมแร่เหล็กมาก เมื่อโดนพระอริยเจ้าเชิญวิญญาณนักบวช นักพรตออกจากอณุธาตุ จะไหลย้อยออกมาสู่ของเหลวอ่อนนิ่ม เรียกว่าเหล็กไหล เมื่อกระทบความเย็นจะแข็งคืนสู่สภาพเดิม คนโบราณเรียกว่า มูลเหล็กไหล

     เหล็กไหลที่บรรจุวิญญาณนักพรต นักบวช ที่มีอภิญญาแก่กล้าจะมีอานุภาพสูงส่งผลผู้ที่บูชาจะอยู่คงกระพัน มีอำนาจ ตบะ บารมี ค้าขายร่ำรวย ฉะนั้นผู้ที่ศรัทธาจะหามาบูชา เพราะเชื่อว่าชีวิตตนจะดีขึ้น แต่ผู้บูชาเหล็กไหลแล้วผลจะดี คนโบราณว่าจะต้องมีบุญวาสนาส่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: