หลวงพ่อคูณขนาดบูชา ปี40 รุ่นคูณลาภ คูณรักษา


หลวงพ่อคูณขนาดบูชา ปี40 รุ่นคูณลาภ คูณรักษา


หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นพระคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ มีสาธุชนที่ศรัทธาเลื่อมใสท่านเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหลวงพ่อคูณท่านได้สร้างคุณความดีไว้มาก ไม่ว่าจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือสงเคราะห์เมตตาญาติโยมโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ตลอดจนการสร้างสาธารณะประโยชน์หลายประการ ที่สำคัญคือเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับสาธุชน ทำให้ศรัทธาบารมีในหลวงพ่อคูณนั้นไม่เคยเสื่อมคลาย แม้ว่าในปัจจุบันนี้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม

     สำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ ได้รับความนิยมในหมู่ผู้สะสมบูชาหลากหลายรุ่นและเกิดประสบการณ์อยู่เรื่อยๆ ทั้งเหรียญรูปเหมือน รูปหล่อลอยองค์และอื่นๆ หนึ่งในนั้น คือ “หลวงพ่อคูณ ขนาดบูชา รุ่น คูณลาภ คูณรักษา” สร้างเมื่อปี 2540 เป็นรูปหล่อหลวงพ่อคูณขนาดบูชา ในอิริยาบถนั่งยองๆ ฐานด้านหน้าสลักคำว่า “คูณลาภ คูณรักษา” ด้านหลังฐาน สลักคำว่า “ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด” ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพด้านโชคลาภ โภคทรัพย์ ค้าขาย เมตตามหานิยมและ ยังมีอานุภาพด้านการป้องกัน แคล้วคลาดอีกด้วย ถือว่ามีความสวยงามและน่าสะสมบูชา โดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาในบารมีหลวงพ่อคูณ และชื่นชอบพระขนาดบูชา ตั้งไว้บูชาในหิ้งพระที่บ้าน เป็นมงคลยิ่ง


ภาพ : หลวงพ่อคูณขนาดบูชา ปี40 รุ่นคูณลาภ คูณรักษา โดย มหา เก้ายอด (มาโนช วัฒนะ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: