สอนวิธีทำบุญออกพรรษา เสริมดวงบารมี แก้บาปลดกรรม


สอนวิธีทำบุญออกพรรษา เสริมดวงบารมี แก้บาปลดกรรม


วันออกพรรษาผ่านไปคนโบราณสมัยก่อนยังคงจะสอนลูกหลานให้ปฏิบัติธรรมทำบุญ เข้าวัดคือการสร้างอุบายการรวมญาติพี่น้องที่อยู่ไกลกลับบ้านร่วมงานบุญ ใครที่ก่อกรรมทำชั่วมาตลอดปีจะได้ทำบุญ ผู้ใดที่ดวงตก การทำบุญจะเสริมดวงบารมี แล้ววิธีทำบุญออกพรรษาแบบคนโบราณมีอะไรบ้าง บทความนี้ Horoscope thaiza จะเสนอ

     การทอดกฐิน ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดจนกระทั่งขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง กฐินเป็นภาษาบาลีแปลว่าไม้สะดึง คือกรอบไม้สี่เหลี่ยมสำหรับขึงผ้าคล้ายกับอุปกรณ์ปักชื่อบนเสื้อนักเรียน เพราะในอดีตการตัดเย็บจีวรสำหรับพระสงฆ์เป็นเรื่องยุ่งยาก ไม่มีจีวรสำเร็จรูปวางจำหน่าย ฉะนั้นการเย็บต้องใช้สะดึงตึงผ้านับว่ายุ่งยากมาก มีหลายขั้นตอนต้องระดมพระสงฆ์หลายรูปช่วยกัน จนกระทั่งสำเร็จเรียกว่าผ้ากฐิน ใครที่มีความประสงค์จะทอดผ้ากฐินจะจองกฐินก่อน โดยมีหนังสือไปแจ้งเจ้าอาวาส เมื่อออกพรรษา จะสะดวกทอดวันใดเตรียมไตรจีวรพร้อมเครื่องบริขาร พิธีทอดกฐินเป็นงานใหญ่จะตั้งต้นกฐินไว้ที่บ้านเจ้าภาพที่มีลูกหลานมากมาย กลางคืนมีการละเล่นสนุกสนาน อุบายอย่างหนึ่งเป็นวันรวมญาติคนโบราณแล้ววันรุ่งขึ้นจะนำไปทอดที่วัด คติความเชื่อคนโบราณว่าการนำผ้ากฐินไปทอดแก่วัดที่พระจำพรรษาครบสามเดือนจะได้บุญกุศลแรง

     ทำทาน คนโบราณจะสอนลูกหลานให้ทำทานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลใดเพราะการบริจาคทานจะช่วยฝึกจิตคลายเรื่องความตระหนี่ลง การทำบุญตักบาตรเป็นการทำทานอย่างหนึ่งจิตใจ และธรรมเนียมไทยจะมีการกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลแด่เจ้ากรรมนายเวร เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอารักขา พระภูมิเจ้าที่ จะคอยปกป้องคุณให้พ้นจากอุบัติเหตุเจ้ากรรมนายเวรที่เคยจองเวรแต่ปางก่อนจะอภัยคือการลดบาปแก้กรรมชั่ว


     การฝึกสมาธิ ผู้ใดฝึกสมาธิฝึกสมาธิคงไม่ปฏิเสธว่าเมื่อฝึกสมาธิ จิตใจจะสงบเพราะการงาน การคิดวางแผนจะสำเร็จต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิ และลดอุบัติเหตุแก้กรรมจากการขับขี่ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุผู้ขับขี่ขาดสมาธิ ไปสนใจกับสิ่งแวดล้อมอื่นมากเกินไป และคนโบราณเชื่อว่าการฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอจนระดับสูงเทวดาจะคอยคุ้มครอง

     รักษาศีล คติความเชื่อคนโบราณว่าการรักษาศีลห้าอย่างสม่ำเสมอ ศีลจะเป็นเกราะคุ้มครองเพราะผลจากการรักษาศีลข้อหนึ่งจนกระทั่งข้อสี่จะไม่เบียดเบียนใคร ทั้งกายวาจาใจจะไม่มีเวรกรรมใด ๆ คอยติดตามคุณ และการไม่เบียดเบียนตนเองอย่างศีลข้อห้าจะทำให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายโดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขับขี่ ร่างกายจะแข็งแรง มีสติ

     เทศกาลวันออกพรรษาผู้ใดปฏิบัติตามคติความเชื่อคนโบราณว่า จะแคล้วคลาดจากภัยร้ายทั้งปวง เสริมดวงบารมี แก้บาปลดกรรมอย่าลืมคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่องสติ เพราะสติจะป้องกันตนเองจากภัยร้าย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: