สงสัยไหมว่า ยันต์จีนมาจากไหน ใครเขียนยันต์จีน


สงสัยไหมว่า ยันต์จีนมาจากไหน ใครเขียนยันต์จีน


แผ่นกระดาษลงตัวหนังสือจีนโบราณที่คนจีนโบราณเรียกว่าฮู้ คนไทยเรียกว่ากระดาษยันต์ที่มีไว้สำหรับประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้ามีที่มาอย่างไร ใครเขียน บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ยันต์คนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าฮู้เริ่มมีใช้ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล เริ่มคิดโดยนิมิตจากนักพรตลัทธิเต๋าเขียนไว้สำหรับจำลองปรากฏการณ์บนฟ้า คติความเชื่อคนจีนโบราณเชื่อว่าฮู้ คือสื่อที่เทพเจ้าส่งผ่านมาสู่คนบนโลก และสมัยต่อมาคนจีนเริ่มมีวิวัฒนาการเรื่องการพิมพ์ จึงนำฮู้ กระดาษยันต์จีนมาพิมพ์จากรุ่นสู่รุ่น

     ผู้ที่ศึกษาและเขียนยันต์จีนจะต้องมีตบะบารมี มีศีลอย่างเคร่งครัดโดยต้องปฏิบัติตัวซื่อสัตย์ต่ออาชีพตน กตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ เรียนวิชาเขียนฮู้ กระดาษยันต์จีนอย่างมีศีล กินเจและห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันที่หนึ่งและสิบห้าตามปฏิทินจันทรคติจีนใครที่มีสามีภรรยาต้องแยกห้องนอน หญิงที่เรียนวิชาการเขียนยันต์จีนต้องไม่ทำพิธีขณะมีประจำเดือน เพราะคนจีนโบราณเชื่อว่าระดูคือสิ่งสกปรกในร่างกายหญิงสาวที่จะขับออกมา คนที่ศึกษาต้องหมั่นสร้างกุศล ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ห้ามกินเนื้อสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ เนื้อสัตว์ใหญ่และเนื้อสุนัข


     สมัยใหม่มีผู้ที่ศึกษาวิชาการเขียนฮู้ยันต์จีนมากขึ้น บางคนมีจุดประสงค์อยากจะสืบทอดวัฒนธรรมจีน แต่บางคนอยากจะอวดอ้างตนว่าวิเศษ คนจีนโบราณว่าจะเพราะเหตุใดไม่สำคัญ ผู้ศึกษาควรต้องมีจุดประสงค์หลักคือแก้ไขปัญหาให้เพื่อนมนุษย์เจอ อย่างผู้ที่มีอาการป่วยต้องเขียนให้นำไปเผาแล้วผสมยากิน นำไปผสมน้ำดื่ม อาบน้ำ ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ คุ้มครองปลอดภัย ขับไล่สิ่งอัปมงคล ผู้เขียนจะเขียนแล้วนำไปติดที่ประตูบ้าน ผู้ที่มีคนปองร้ายคนเขียนจะต้องเขียนให้นำไปพกติดตัวป้องกันภัย

     การศึกษาวิชาการเขียนฮู้ยันต์จีนคือวิชาแขนงหนึ่งลัทธิเต๋า ฮู้มีลักษณะสัญลักษณ์ประดิษฐ์ บางชนิดมาจากศาลเจ้าประดิษฐ์จะพิมพ์แบบออกมาแล้วผ่านพิธีการปลุกเสกจากศาลเจ้า สมัยใหม่อาจมีลักษณะต่างกันออกไป ตามความเชื่อ คนรุ่นใหม่จะพบลักษณะกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวตั้งติดไว้ตามประตูบ้านเรือน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: