คนโบราณว่า ฆ่าตัวตายคือกรรมเก่า วิธีแก้กรรมจากการฆ่าตัวตาย


คนโบราณว่า ฆ่าตัวตายคือกรรมเก่า วิธีแก้กรรมจากการฆ่าตัวตาย


สงสัยไหมว่าทำไมสมัยนี้มีแต่ข่าวการฆ่าตัวตายกัน ไม่เว้นวัน แม้กระทั่งดารานักแสดง นักร้อง บุคคลสำคัญ ชอบแสดงพฤติกรรมอย่างว่ากลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับคนรุ่นใหม่ ทราบไหมว่าคือกรรมเก่าที่พวกเขาต้องชดใช้ ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รักตัวเอง แล้วกรรมเก่าที่ว่าคืออะไร คนที่ฆ่าตัวตายไปทำกรรมชั่วอะไรไว้ บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบายที่มาอย่างละเอียด

     ได้ยินแต่เขาว่ากันว่าคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเจอปัญหารุมเร้า ทั้งปัญหาส่วนตัว ปัญหาที่มาจากคนอื่น จนต้องคิดมากฆ่าตัวตายกัน จะเชื่อหรือไม่ตามใจ จะอ้างอิงคำสอนพระไตรปิฎก ระบุว่ากรรมของผู้ที่ฆ่าตัวตายเป็นบาปที่หนัก ความจริงเพราะ ชาติก่อนเคยกระทำการฆ่าตัวตายมาก่อน ผลกรรมต้องกลับมาเกิดอีกแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีกจนกระทั่งกลับมาเกิดอีกแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติ ตายแล้วจะต้องลงไปสู่นรก นรกนี้มืด ความเชื่อคนโบราณที่สั่งสอนกันมาได้ยินมาว่านรกที่คนฆ่าตัวตายจะต้องไปชดใช้กรรม คือลักษณะนรกขุมพิเศษที่อยู่นอกจักรวาล นรกขุมนี้อยู่ระหว่างสวรรค์ นรก และโลกมนุษย์ ส่งให้ชีวิตผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้วนั้นจะมีวิญญาณใหญ่โต เล็บยาว เพราะต้องใช้เล็บเกาะอยู่ตามเชิงจักรวาล ห้อยโหนโยนตัว และนรกนี้มืด ไม่มีแสงสว่างแม้เพียงนิดเดียว จนกระทั่งกลับมาเกิดอีกแล้วก็ต้องฆ่าตัวตาย

     บางคนสงสัยว่า แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าชาติก่อนตนเองเคยฆ่าตัวตายมาก่อนหรือเปล่า เรื่องนี้ไม่อาจทราบได้แต่คนที่คิดอยากจะบรรเทากรรมนี้ไว้ก่อนได้ จากการปฏิบัติธรรมเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่มีธรรมคือผู้ที่ประเสริฐ ฉะนั้นไม่เสียหลายสำหรับคนที่กลัวกรรมเก่า จะตามมาในภพภูมิใหม่ลองหาเวลาว่างจากการงาน การเรียน นั่งสมาธิ ภาวนาจิตให้สงบ ฟังธรรมในวันพระ สนทนาธรรมตามกาลกับพระภิกษุ อย่างน้อยจะบรรเทาสาเหตุจากการฆ่าตัวตายได้ เพราะการปฏิบัติธรรมดังกล่าว เป็นการทำให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิต ธรรมมะจะสอนมนุษย์จนทราบว่าสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง กรรมที่มนุษย์เคยฆ่าตัวตายจะทุเลาลง คำสอนและแนวทางปฏิบัติพระศาสดาอธิบายเหตุและผล จากการป้องกันการฆ่าตัวตายแบบยั่งยืนจะต้องเริ่มจากการปลูกฝังวิธีคิดในวัยรุ่นใหม่ โดยหาเวลาว่างปฏิบัติธรรม เวลาว่างจากการงาน การเรียน และกิจวัตรลองนั่งสมาธิ ภาวนาจิตให้สงบ เมื่อจิตสงบแล้วนึกทบทวนบทความนี้ ธรรมชาติสมาธิเมื่อจิตสงบความคิดที่ดีจะส่งไปแทนที่ความคิดที่เลวร้าย


     อย่าลืมเมื่อมีโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระภิกษุ อย่างน้อยจะพบวิธีการจัดการปัญหาชีวิต และบรรเทาความทุกข์ที่เป็นสาเหตุการฆ่าตัวตายได้ และคติความเชื่อคนโบราณว่าคราใดลูกหลานฝึกสมาธิทำให้เกิดสติ และปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิต ที่สำคัญธรรมจะสอนเรื่องอนิจจัง กล่าวคือวิธีการทำใจยอมรับความไม่แน่นอน และควรรักตัวเองให้มาก ยามใดมีปัญหาควรหาสาเหตุให้เจอแล้ว แก้ที่สาเหตุอย่าคิดสั้นทำร้ายตัวเอง คนที่อยู่ใกล้จะเสียใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: