รู้วิธีแก้ ใครแต่งงานแล้วหย่าร้างบ่อย โบราณว่าเพราะกรรมเก่า


รู้วิธีแก้ ใครแต่งงานแล้วหย่าร้างบ่อย โบราณว่าเพราะกรรมเก่า


คนรุ่นใหม่บางคู่แต่งงานกันไม่นาน เจอปัญหาการหย่าร้าง การแยกกันอยู่ แอบมีชู้ ทะเลาะกันไม่เข้าใจกัน ไม่ว่าชนชั้นใด ยากดีมีจนหนีก็ไม่พ้น ฝ่ายชายก็โทษฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงก็โทษฝ่ายชาย ไปแต่งงานใหม่แล้วเจอปัญหาทำนองเดียวกัน เชื่อไหมคติความเชื่อคนโบราณว่าปัญหาการหย่าร้างจากกรรมที่ทั้งฝ่ายชายและหญิงเคยก่อไว้ แล้วจะแก้อย่างไร Horoscope thaiza จะอธิบาย

     คนสมัยก่อนเชื่อว่าชาติก่อนหญิงชายที่หย่าร้างกัน เคยสร้างกรรมไว้คือเคยยุยงให้สามีภรรยาคู่อื่นแตกแยกกัน ไม่ว่าจะวิธีวาจา กิริยาส่อเสียดให้คู่สามีระแวงกัน คู่รักที่รักกันดี ๆ แล้วไปอิจฉาแกล้งยุแหย่ให้ทะเลาะกัน บางรายหลงรักคนที่มีคู่อยู่แล้วอยากได้มาเป็นคู่ครอง กรรมชั่วที่วาจา กิริยาล่อลวงจนกระทั่งคู่สามีภรรยาทะเลาะกัน กรรมจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าให้ต้องยังเกิดปัญหาเลิกรากันไปตามกรรมชั่วที่ตนก่อ แต่ใครที่อยากจะแก้กรรมที่ตนเองประสบปัญหาหย่าร้าง จะแก้กรรมโดยวิธีการบวชชีพราหมณ์ สำหรับผู้หญิง การสวมชุดขาวปฏิบัติกรรมฐานสำหรับชาย ขั้นแรกจะต้องรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนสวมชุดขาวเข้าพิธี การสวมชุดขาวผู้สวมควรจะมีศีลปราศจากกิเลส บางครั้งกิเลสจะทำให้การบวชไม่เกิดผล คนโบราณว่าผู้ใดได้รักษาศีลเปรียบได้กับการบังคับจิตระงับความชั่วที่เกิดในใจได้


     ชีพราหมณ์คืออุบาสิกาชุดขาวที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมในวัดแต่มิได้โกนผม พิธีกรรมจะต้องเตรียมสวมชุดขาว กราบแล้วกล่าวคำขอบวชตามธรรมเนียมพระผู้ทำพิธี ส่วนการสวมชุดขาวปฏิบัติกรรมฐานสำหรับชายคือการที่ผู้ชายตั้งใจจะปฏิบัติธรรมโดยมีพระภิกษุคอยกำกับการปฏิบัติธรรม ระหว่างการบวชและการปฏิบัติกรรมฐานจะต้องรักษาศีลที่วัดกำหนดอย่างเคร่งครัด การบวชชีพราหมณ์และปฏิบัติกรรมฐานไม่มีระบุไว้ในพุทธบัญญัติและว่าจะบวชกี่วัน ผู้ปฏิบัติควรเลือกวันเวลาที่เหมาะสม

     สิ่งที่ได้จากการบวช ผู้บวชชีพราหมณ์และปฏิบัติกรรมฐานได้อานิสงค์ เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้ การงานจะเจริญรุ่งเรือง เป็นที่รักใคร่จากสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเสร็จพิธีบวชแล้วจะต้องจุดธูปสามดอกไว้กลางแจ้งบอกเจ้ากรรมนายเวร ที่ตนเคยก่อไว้ขออโหสิกรรม กรรมที่เคยก่อไว้จะคลี่คลายลง ฉะนั้นการครองเรือนทั้งชายหญิงควรมีพรหมวิหารสี่คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาแก่กันอย่าได้ฟังการยุแหย่จากคนภายนอก

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: