สีส้มรุ่นใหม่ นำมาแก้ฮวงจุ้ยอย่างไร


สีส้มรุ่นใหม่ นำมาแก้ฮวงจุ้ยอย่างไร


ในแต่ละปีจะมีสีที่นักออกแบบนำมาใช้ในทางการตลาด การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่งเติมที่อยู่อาศัยอย่างสีส้มหวาน สีที่ผสมระหว่างสีแดงและสีเหลืองจะนำมาแก้ฮวงจุ้ย ออกแบบที่อยู่อาศัย ปรับทิศทางร้ายเสริมดวงดีได้อย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza อยากแนะนำ

     สีส้มคือสีผสมระหว่าง สีแดงและสีเหลือง สีแดงทางฮวงจุ้ยว่าคือตัวแทนความรุ่งโรจน์ ความมั่งคั่งรุ่งเรืองทางฮวงจุ้ยใช้เมื่อต้องการกระตุ้นความสนใจของลูกค้า สร้างเสริมพลังชีวิตให้กับผู้ประกอบการ การใช้สีแดงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องค้าขายไม่ดี กระตุ้นเงินทองให้เข้าร้าน ธรรมชาติของสีแดงเป็นสีที่โน้มน้าวจิตใจให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิม ทำให้เกิดความรู้สึกที่สดใสกับผู้พบเห็น และกระตุ้นแรงใจที่สลดหดหู่ให้มีแรงต่อสู้มากขึ้น สีเหลืองทางฮวงจุ้ยใช้ฟื้นตัวกระตุ้นปราณซี่ชีวิต สีเหลืองคือตัวแทนความปึกแผ่นมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง กระตุ้นปราณซี่จากฟ้า และความหวัง เสริมอำนาจบารมี และใช้สำหรับแก้ปัญหากิจการไม่ก้าวหน้า เพราะธรรมชาติของสีเหลืองเป็นสีที่สังเกตได้เด่นชัด แสดงออกถึงความสุขุม จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาการคิด การวางแผน อีกทั้งผู้พบเห็นจะมีความไวต่อสีเหลืองมาก


     เมื่อสองสีรวมกันได้สีส้ม สีที่รวมมั่งคั่งและบารมี สีตัวแทนธาตุดิน สีที่นำมาแก้ฮวงจุ้ยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สำหรับเพิ่มความระมัดระวังตัวกรณีผู้ที่ทำอาชีพทหารตำรวจ ผู้รักษาความปลอดภัยเสริมดวงความมั่นคงการงาน กรณีที่ป้อมยาม ที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ควรเปลี่ยนสีส้ม และสีส้มยังกระตุ้นทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางฮวงจุ้ยว่าคือทิศความสัมพันธ์ครอบครัว สำหรับบ้านที่ต้องการเสริมดวงคนในบ้านไม่รักใคร่ปรองดอง ฮวงจุ้ยให้ความสำคัญเรื่องสี เพราะทิศทางที่ถูกต้องนั้นหาได้ยากยิ่ง ต้องนำเอกลักษณ์ของสีมาช่วยแก้ไข เสริมให้สถานที่ หรือจุดที่ต้องการนั้นมีความเหมาะสมได้รับกระแสเกื้อกูลผสมผสานเพื่อปราณซี่ที่ดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: