สร้างบ้านใหม่ชีวิตจะสดใส เสริมดวงมงคลควรใส่ใจ เรื่องฮวงจุ้ย


สร้างบ้านใหม่ชีวิตจะสดใส เสริมดวงมงคลควรใส่ใจ เรื่องฮวงจุ้ย


ไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะต่างคนต่างบุคลิก เมื่อบริบทการอยู่อาศัยต่างกัน ฉะนั้นการออกแบบบ้านจึงไม่ควรมีแบบที่ตายตัว ใครที่อยากจะสร้างบ้านเองควรออกแบบบ้านบนความเหมาะสม ความต้องการตนเอง และที่สำคัญควรเลือกออกแบบให้เหมาะสมกับธาตุกำเนิด ผสานหลักการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างที่บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     การเลือกออกแบบภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย และการแก้ไขจุดอับ มุมร้ายที่เราเรียกทับศัพท์ว่าฮวงจุ้ยคือศาสตร์ที่คนจีนโบราณนำมาใช้ในการปรับที่อยู่อาศัย ตามลักษณะแต่ละบุคคล ให้เข้ากับตัวตนและครอบครัว ควรจะเลือกออกแบบให้เหมาะสมตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง ทิศทาง การวางแปลน การใช้วัสดุ การเลือกสีตรงลักษณะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ธาตุกำเนิดบุคคล ธาตุไม้ มีบุคลิกลักษณะกล้าคิดกล้าทำ ชอบวางแผน มีความต้องการความสำเร็จสูง การพูดเสียงดังฟังชัดควรเลือกประตูที่อยู่อาศัยไปทางทิศตะวันออก เลือกสีวัสดุสีเขียว ธาตุไฟ มีความสนุกสนานผสมอารมณ์เศร้า สีผิวมักจะออกสีแดง แสดงอารมณ์ตกใจชัดเจน เมื่อตนเองได้รับความสนใจจะรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่า ชอบให้คนสรรเสริญ ควรเลือกประตูที่อยู่อาศัยไปทางทิศใต้ เลือกสีวัสดุแต่งบ้านสีแดง ธาตุทอง คนที่มีบุคลิกนิ่งเฉย เหมือนคนเศร้าแต่สนใจในความงาม สุนทรียศาสตร์ เข้าใจศิลปะควรเลือก ประตูที่อยู่อาศัยไปทางทิศตะวันตก เลือกสีวัสดุแต่งบ้านสีขาว สีทอง ธาตุน้ำ มีบุคลิกที่คล้ายคนหวาดระแวง การเคลื่อนไหวแบบเร่งรีบ ไม่กล้าตัดสินใจ และค่อนข้างจะมองโลกในแง่ร้ายควรประตูที่อยู่อาศัยไปทางทิศเหนือ เลือกสีวัสดุสีฟ้าในการออกแบบผนัง ธาตุดิน คือคนที่มีบุคลิกนุ่มนวล ครุ่นคิด มองโลกในแง่ดี ชอบช่วยเหลือเห็นใจ เกรงใจ การพูดมีเสียงขึ้นลงอย่างมีจังหวะไม่ราบเรียบ จะมีความสุขุมในการตัดสินใจควรเลือกประตูที่อยู่อาศัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เลือกสีวัสดุสีน้ำตาลเข้มในการแต่งบ้าน


     การใช้ประโยชน์จากลักษณะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของธาตุประจำตัวบุคคล อาจช่วยผู้อยู่อาศัยในการออกแบบบ้าน เข้ากับตัวตนและครอบครัว เพราะวิชาฮวงจุ้ยเชื่อว่าองค์ประกอบสำคัญชีวิตมี 3 ประการคือฟ้า ฟ้าเปรียบเหมือนดวงชะตา กรรมเก่าที่ติดตัวมาแต่ปางก่อน คน เป็นตัวกำหนดการกระทำ กล่าวคือทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตามคำสอนพระพุทธองค์และดินคือสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ปัญหาชีวิตที่ว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบสำคัญชีวิตทั้งสาม ฮวงจุ้ย จะช่วยบอกถึงวิธีการจัดแต่งเสริม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง วัตถุต่าง ๆ ในการสร้างความสมดุล และความลงตัว ปรับสิ่งที่ไม่สมดุล เติมเต็มในสิ่งที่ขาด บรรเทาผลกรรมที่ประสบอยู่กับชีวิต ให้เสริมดวงของผู้อยู่อาศัยประสบความสำเร็จอย่างมีเหตุผลควรจะออกแบบเฉพาะ ฟ้าดินคน ดวงคนต่างกัน ธาตุดิน น้ำ ไม้ ไฟ ทอง วิชาฮวงจุ้ยจะต้องจัดภูมิทัศน์ต่างกันไป ฉะนั้นการออกแบบบ้านไม่ควรมีแบบที่ตายตัว ควรเข้าใจธาตุกำเนิดเจ้าบ้านในเชิงลึก ผสมลักษณะครอบครัว ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตร่วมกัน สู่การออกแบบที่อยู่อาศัยตามแบบเฉพาะแต่ละคน และแนวโน้มการใช้ชีวิตในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: