3 ลักษณะที่คนโบราณว่า ลูกคุณเป็นเทพ เทวดามาเกิด


3 ลักษณะที่คนโบราณว่า ลูกคุณเป็นเทพ เทวดามาเกิด


คู่แต่งงานที่อยู่กินกันมานานหลายปี แต่ไม่มีลูกสักที มีคนแนะนำให้ไปขอลูกจากเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วบังเอิญว่าประสบความสำเร็จได้ลูกมาสมใจ บางคนยังไม่แน่ใจ และสงสัยว่าจะทราบได้อย่างไรว่าลูกตนมาจากการขอจริงไหม อาจมาโดยธรรมชาติแล้วความแตกต่างระหว่างลูกที่มาจากการขอเทพเจ้า และลูกที่มาจากธรรมชาติมีความต่างกันอย่างไร คติความเชื่อคนจีนโบราณมีวิธีสังเกตบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะวิธีตรวจสอบ

     เด็กฉลาด คนจีนเชื่อว่าลูกที่มาจากเทพเจ้ามอบให้ คือเด็กที่เคยอาศัยอยู่บนสวรรค์ บางคนคือเทพที่ต้องโทษพิพากษาแล้วให้มาจุติบนโลกมนุษย์ เนื่องจากการเคยใช้ชีวิตบนสวรรค์มีอิสระ จะเรียนรู้เร็วโดยเฉพาะเรื่องรวบตัว การเรียนการศึกษาจะเด่นกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน

     ท่องบทสวดมนต์เก่ง ธรรมชาติเด็กที่มาจากเทพประทาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คือเด็กที่ชาติปางก่อนเคยรับใช้เทพทั้งหลาย จะซึมซับบทสวดมนต์ที่บรรดาทวยเทพสวด จนจดจำมาสู่ร่างมนุษย์ สังเกตว่าเด็กเมื่อเริ่มพูดได้จะสวดมนต์ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ตกหล่นอย่างอัศจรรย์

     ซุกซน ไม่เชื่อฟัง ลูกใครที่ตอนเด็กซุกซนและเคยไปขอเด็กจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนตั้งครรภ์แล้วคลอด เมื่อเริ่มโตจะเอาแต่ใจเพราะเมื่อก่อนเคยมีคนกราบไหว้ เกรงใจ คติความเชื่อคนจีนโบราณว่าอย่าใช้วิธีสั่งสอนรุนแรง เพราะเชื่อว่าจะโดนเรียกตัวกลับ


     เมื่ออายุครบหกขวบ พ่อแม่ที่เคยไปขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดควรรีบนำลูกไปกราบไหว้ ขอพรให้เลี้ยงง่าย อายุครบสิบแปดนำไปกราบไหว้ เพื่อให้เติบโตประสบผลสำเร็จในชีวิตการงาน ส่วนศาลเจ้าที่คนจีนโบราณเชื่อว่าจะขอลูกได้คือศาลเจ้าพ่อเสือ คนจีนแต้จิ๋วในเมืองไทยศรัทธามาก ศาลเจ้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงคือที่เสาชิงช้า ต่างจังหวัดบางจังหวัดคนศรัทธามาก เจ้าหน้าที่จะอันเชิญท่านไปที่จังหวัดนั้น การไหว้เจ้าพ่อเสือบูชาด้วยชุดกี่เพ้าที่ศาลเจ้าเตรียมไว้ในราคาที่ศาลเจ้ากำหนด และผลไม้ตามกำลังทรัพย์

     เจ้าแม่กวนอิมวัดเล่งเน่ยยี่ การขอลูกจากเจ้าแม่กวนอิมวัดเล่งเน่ยยี่ยาวราช ในศาลเจ้าแห่งนี้คงดีไม่น้อยเพราะมีเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ประทานบุตรหลายคู่ได้ลูกสมใจแต่อย่าลืมนำอาหารเจมาแก้บน วัดหลวงพ่อโสธร แปดริ้ว ศาลสุดท้ายได้ลูกชัวร์ นำดอกไม้ธูปเทียนไหว้ขอพร หลวงพ่อท่านเมตตาลูกให้หลายคู่แล้ว

     ความเชื่อที่ผิดสำหรับขอลูกได้แล้วคลอดออกมาจะเลี้ยงง่าย การเลี้ยงแบบใช้ไม้เรียวตีไม่ได้ สอนแบบวิธีรุนแรงไม่ได้ เพราะเจ้าพ่อจะเรียกเด็กกลับ อย่าได้ดุด่าเฆี่ยนตี ให้นำเด็กไปไหว้อีกรอบเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานบุตรรับทราบเด็กจะประสบผลสำเร็จในชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: