มหัศจรรย์แห่งแรงอธิษฐานและคำสาปแช่ง จากบันทึกคนโบราณ


มหัศจรรย์แห่งแรงอธิษฐานและคำสาปแช่ง จากบันทึกคนโบราณ


คนโบราณสมัยก่อน เวลาอยากจะได้อะไรส่วนใหญ่จะตั้งจิตอธิษฐานหวังได้ในสิ่งที่ตนต้องการ และคราใดที่ตนเองโดนกระทำให้เดือดร้อนหรือแค้นใจจะเกิดพฤติกรรมอาฆาตพยาบาทกับอีกฝ่าย แล้วคุณเคยอธิษฐานเวลาอยากได้อะไรไหม ในขณะที่เคยโดนผู้อื่นสาปแช่งหรือเปล่า ทั้งการอธิษฐานและการสาปแช่งจะเกิดจริงหรือไม่บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     การอธิษฐานคือการตั้งจิตมั่นแล้วกล่าววาจาในสิ่งที่ตนหวังไว้ออกมา โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งที่หวังต้องมีโอกาสจะจริง ผู้อธิษฐานต้องมีบุญกรรมที่เคยก่อไว้แต่ปางก่อน ยึดมั่นในศีลธรรม และเคยทำบุญ ก่อกรรมดีไว้ คนโบราณว่าเมื่อตั่งจิตมั่นแล้วกล่าววาจาในสิ่งที่ตนเองต้องการผลกรรมดีจะหนุนนำ ส่วนคำสาปแช่งคือคำกล่าวที่แสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้าย อันตรายร้ายแรงกับผู้อื่นตามความต้องการตนเอง คติความเชื่อจากคนโบราณเชื่อว่าคำสาปจะเป็นจริงตามผู้สาปแช่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ที่สาปแช่งได้รับความเดือดร้อนทุกข์กายใจ จากการกระทำแล้วเกิดความอาฆาตพยาบาทผู้กระทำ แล้วกล่าวคำสาปแช่งผลจะเกิดจริงกับผู้กระทำตามคำเปล่งวาจาที่กล่าว ความรุนแรงจะมากน้อยแปรผันตามความเดือดร้อนทุกข์กายใจ จากการกระทำโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่เปล่งวาจาสาปแช่งจะต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม แต่โดนผู้อื่นที่ไร้ศีลธรรมกระทำแบบเจตนา


     การอธิษฐานและการสาปแช่งเกิดจากตบะผู้กล่าว กล่าวคือผู้ที่มีความเพียรหรือธรรมที่พยายามให้กิเลสหมดไป จะเกิดอำนาจแฝงเปล่งวาจาสาปแช่งผู้กระทำ จะเกิดผลตามคำสาปแช่ง ส่วนใหญ่แล้วกรณีนี้จะไม่ค่อยเกิดเพราะผู้ที่บำเพ็ญเพียรจนเกิดตบะส่วนใหญ่จะวางเฉยไม่เกิดอารมณ์โกรธ ขณะที่ผู้อธิษฐานจะต้องมีสมาธิและการเกื้อหนุนจากวาสนา ผลกรรมที่ตนทำไว้ จะกล่าวในที่ใดไม่มีการกำหนด ส่วนพิธีกรรมสาปแช่งจะต่างกันไปตามความเชื่อแต่ละชาติพันธุ์ ความเชื่อชาวไทยจะใช้วิธีเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง เป็นพิธีกรรมพื้นบ้านทำโดยผู้ที่เกิดอารมณ์โกรธแค้นหยิบเกลือมาหยิบมือตอนเช้าให้หันไปทางทิศตะวันออกเปล่งวาจาสาปแช่งผู้ที่ทำให้ตนเดือนร้อนแล้วเทน้ำใส่มือให้เกลือละลาย ตอนเย็นให้หันไปทิศตะวันตก โยนเกลือใส่กองไฟให้เกลือกระจายไปกับกองไฟ หรือวิธีโยนพริกกับเกลือลงไปในกองไฟพร้อมคำด่าสาปแช่ง ผู้ที่โดนสาปแช่งจะร้อนลุ่มกระวนกระวายใจ

     การอธิษฐานและการสาปแช่งต่างกันตรงที่ การอธิษฐานจะมาจากความต้องการในทางที่ดี แต่การสาปแช่งเกิดจากการกระทำผู้ที่เดือดร้อนกระทำให้ผู้อื่นที่ทำให้ตนเดือดร้อนต้องได้รับผลกรรมจากคำกล่าว แต่เหมือนกันตรงที่ ต้องมาจากจิตใจผู้กล่าว คนโบราณส่วนใหญ่จึงสอนให้ลูกหลานคิดดี ทำดี สอดคล้องกับคำกล่าวพระพุทธเจ้าที่สอนให้คน ทำความดี ละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใส

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: