เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อย้อย วัดวิหารขาวเจติยาราม


เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อย้อย วัดวิหารขาวเจติยาราม


อีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองนครนายก ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธา นั่นคือ “หลวงพ่อย้อย อภิญจโน” วัดวิหารขาวเจติยาราม จ.นครนายก ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยม จึงได้รับความเคารพเลื่อมใสทั้งในอดีตและปัจจุบัน

     สำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อย้อยมีอยู่หลายรุ่นซึ่งเป็นที่นิยม ดังที่ยกตัวอย่างในภาพ คือ "เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อย้อย" ที่สร้างขึ้นได้อย่างสวยงามมีเอกลักษณ์แบบเดิมๆ ออกแบบเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเหรียญสลักเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อย้อยเต็มองค์ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิบนอาสนะ ขอบเหรียญด้านบนสลักอักขระยันต์ ใต้ภาพสลักนาม "หลวงพ่อย้อย อภิญจโน” วัดวิหารขาวเจติยาราม ด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน พระเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองนครนายก จึงนับได้ว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชา อีกทั้งยังมีอานุภาพที่โดดเด่นหลายด้าน ทั้งด้านแคล้วคลาด ป้องกันภัย และอื่นๆ มีไว้สะสมบูชานับว่าดียิ่ง


ภาพ : เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อย้อย วัดวิหารขาวเจติยาราม โดย ไพฑูรย์ ป้อมทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: