วิธีจัดฮวงจุ้ย สำหรับคนที่ต้องอยู่บ้าน แก้ปัญหาโรคระบาด


วิธีจัดฮวงจุ้ย สำหรับคนที่ต้องอยู่บ้าน แก้ปัญหาโรคระบาด


การอยู่ที่บ้านยามบ้านเมือง ประสบปัญหาโรคระบาด อาจสร้างความอึดอัดและรู้สึกไม่สบายใจ ทำไมไม่คิดที่จะขยับโน่น เรียงนั่น แขวนสิ่งนี่ไว้สำหรับจัดฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยใหม่ แก้ปราณซี่ร้ายป้องกันโรคระบาด บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     วิชาฮวงจุ้ยดาวเก้าดวงอธิบายว่า ทิศทางที่อยู่อาศัยแต่ละปีส่งผลร้ายดีตามการโคจรดวงดาวบนระบบจักรวาล กล่าวคือเมื่อดวงดาวในระบบสุริยะโคจรไปตามเส้นทาง ดาวทั้งเก้าจะเปลี่ยนทิศตาม และการเปลี่ยนทิศทางจะส่งผลต่อที่อยู่อาศัย ตามผังหมายเลขจะเปลี่ยนในแต่ละปีซึ่งปี 2020 ทิศใต้ตรงดาวหมายเลขสองดาวธาตุดินโคจรมาอยู่ทางทิศใต้ธาตุไฟ วิชาฮวงจุ้ยดาวเก้าดวงอธิบายว่า เมื่อดวงดาวธาตุดินโคจรมาตรงทิศธาตุไฟ ส่งผลให้ดินแกร่งเกินไป จะบั่นทอนสุขภาพ

     ตามวิธีแห่งเบญธาตุการก่อเกิด โดยเป็นไปตามธรรมชาติ จะกล่าวได้ว่าเป็นการเกิดขึ้น คงอยู่ และสูญสลายเหมือนกับสรรพสิ่งบนโลกมนุษย์ที่มีการเวียนว่ายกันไป สามารถอธิบายได้เหมือนการเกิดน้ำ และออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ ตามความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กล่าวคือเมื่อโลกมีน้ำจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากธาตุน้ำ นี่เองใช้เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดการสังเคราะห์แสงทำให้ใบไม้สามารถปรุงอาหารได้จึงมีอาหารสำหรับต้นไม้ เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตแล้ว ไม้ก็สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้อีก เมื่อจุดไฟจะก่อให้เกิดธาตุไฟขึ้น หลังจากนั้นเมื่อธาตุไฟลุกไหม้จนหมดลงแล้ว ไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดไฟจะมอดไหม้กลายเป็นขี้เถ้า เมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นดิน ธาตุดินเมื่อรวมตัวกันเป็นเวลานานนับปี ฮิวมัสในดินจะสลายซากพืชซากสัตว์ ตลอดจนอัดตัวกันกลายเป็นธาตุต่างๆ มากมาย เช่น ดีบุก สังกะสี ซึ่งจะมีมากกว่าหนึ่งร้อยธาตุที่เราเคยเรียนมา รวมทั้งธาตุทอง


     ฉะนั้น การแก้ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยโดยเลือกโลหะธาตุทองวาว เลือกแขวนกระดิ่งโมบายโลหะไว้ทางทิศใต้ และเดือนมีนาคม ประเทศไทยจะรับลมทางทิศใต้ เสียงที่มาจากลมจะทำให้โมบายมีเสียง โมบายจะลดปราณซี่ร้ายจากดาวสองที่โคจรมาทางทิศใต้

     อย่าลืมเพิ่มช่องลมจากทางทิศใต้ ให้มากขึ้น ลมจะไหลเวียนผ่านที่อยู่อาศัย จะรับปราณซี่ที่ดีภายในที่อยู่อาศัย ฮวง แปลว่า ลมส่วนจุ้ย แปลว่าน้ำ ซึ่งสองสิ่งนี้จะมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลมเข้ามาถึงภายในตัวอาคาร กอปรน้ำระเหยทำให้เกิดความเย็น ส่งผลให้เกิดอากาศถ่ายเท อากาศที่ถ่ายเทนี้เองจะทำให้ร่างกายของผู้ที่พักอาศัยมีสุขภาพที่ดี เพราะปอดได้รับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายแข็งแรงปลอดโรคภัย

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: