โบราณว่าสร้างอำนาจ ผู้คนยำเกรง แค่เปลี่ยนลายเซ็น


โบราณว่าสร้างอำนาจ ผู้คนยำเกรง แค่เปลี่ยนลายเซ็น


เรื่องราวการพยากรณ์ชีวิต การเปลี่ยนโชคชะตาที่เคยแย่กลับมาดีขึ้น โหราจารย์โบราณจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างใกล้ตัว และสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนกันมากนอกจากชื่อ เบอร์โทร แล้วยังมีการเปลี่ยนลายเซ็นสำหรับคนไทยเชื่อเรื่องลายเซ็นนำโชคมายาวนาน เพราะการลากเส้นแสดงตัวตนมีอำนาจแฝงจะส่งผลกับผู้ใช้เรื่องต่าง ๆ อย่างคนที่มีบทบาทผู้บริหาร ผู้นำองค์การควรมีการลากเส้นสายอย่างไรบ้าง บทความนี้ Horoscope thaiza อยากเสนอ

     ลากเส้นหางยาว คนสมัยก่อนเชื่อว่าการลงนามลายเซ็นโดยการลากหางยาวออกไปก่อนที่จะสิ้นสุด คือบุคคลที่ต้องการความสำเร็จสูง จิตใจจะมีความทะเยอทะยาน มุ่งมั่นในการทำงาน มีอำนาจ บารมี มีจิตวิทยาการคุมผู้ใต้บังคับบัญชา มีเสน่ห์คนลุ่มหลง

     วงกลมม้วนใหญ่ที่ตัวนำ สำหรับผู้ที่มีพยัญชนะนำ มีตัวหนังสือที่มีลักษณะวงกลมอย่าง อ. ป. ย. ม.ควรม้วนวงกลมวงใหญ่ไว้ก่อนที่จะขีดตัวหนังสืออื่นตัวเล็กลง เพราะทางโหราศาสตร์เชื่อว่าคือห่วงใส่ทรัพย์ ช้อนดักทรัพย์ จะสร้างความร่ำรวย เสริมบารมี ผู้คนยำเกรง


     กดลายเซ็นหนัก คติความเชื่อคนโบราณที่สอนลูกหลานให้เซ็นชื่อ จะสอนให้กดปากกาลงแรงหน่อย เวลาจรดปากกาแสดงความหนักแน่น ในความคิด ความมั่นคงด้านการงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อใจ จะสร้างอำนาจ คนยำเกรง

     ลากฐานแล้วจุด ผู้มีอำนาจส่วนใหญ่สมัยก่อน เมื่อลากเส้นลายเซ็นตนเองเสร็จ จะลากเส้นฐานมารองรับลายเซ็นตนเอง แสดงความมั่นคง มีผู้ใหญ่สนับสนุน แล้วจุดแสดงการสิ้นสุด จะมีบารมี วาสนา บริวารเยอะ

     ลายเซ็นคือเครื่องแสดงเอกลักษณ์ตนเอง ต่อสาธารณชน ส่งสัญญาณบ่งบอกผู้ใต้บังคับบัญชา จะสร้างอำนาจ ผู้คนยำเกรง ใครที่เปลี่ยนลายเซ็นตามจะส่งผลสำเร็จด้านการบริหารงาน เพราะตัวหนังสือแต่ละตัวมีจุดเด่นจุดด้วยขึ้นอยู่กับการขีดเขียน ลากเส้น การจัดวางตำแหน่งระหว่างตัวหนังสือ เพราะตัวหนังสือเดียวกันเขียนต่างกันผลลัพธ์จะต่างกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: