อยู่บ้านว่าง ๆ จัดฮวงจุ้ยใหม่เสริมมุมสุขภาพ


อยู่บ้านว่าง ๆ จัดฮวงจุ้ยใหม่เสริมมุมสุขภาพ


วิชาฮวงจุ้ยว่าทิศทางในที่อยู่อาศัยมีผลต่อผู้อาศัย กล่าวคือทิศใดมีปัญหาจะส่งผลร้าย ในทางตรงกันข้ามทิศใดมีการจัด ตรงวิชาจะเสริมมงคลชีวิต อย่างทิศสุขภาพเมื่อจัดดีจะส่งผลสุขภาพดีตามมา แล้วจะจัดอย่างไรแก้โรคระบาด โดย เฉพาะโรคทางเดินหายใจจะแก้อย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ฮวง แปลว่า ลม ส่วนจุ้ย แปลว่า น้ำซึ่งสองสิ่งนี้จะมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะที่พักอาศัย หรือสิ่ง ปลูกสร้างที่มีลมเข้ามาถึงภายในตัวอาคาร กอปรน้ำระเหยทำให้เกิดความเย็น ส่งผลให้เกิดอากาศถ่ายเท อากาศที่ถ่าย เทนี้เองจะทำให้ร่างกายของผู้ที่พักอาศัยมีสุขภาพที่ดี เพราะปอดได้รับอากาศบริสุทธิ์ ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพ กายแข็งแรง มีสมองที่ปลอดโปร่ง ควรเลือกทิศใจกลางบ้าน ที่อยู่อาศัย สำนักงานวิชาฮวงจุ้ยว่าคือทิศสุขภาพ ควรจัด ให้มีการถ่ายเทอากาศ การถ่ายเทจะต้องมีการเก็บกักอากาศไว้หายใจและป้องกันไม่ให้ผ่านเร็วเกินไป ฉะนั้นระวังไม่ ให้ประตูหน้าร้านค้าตรงกับประตูหลัง เพราะจะทำให้เงินไหลออก การออกแบบบ้านจึงห้ามประตูหน้าตรงกับประตู หลัง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีอากาศ เก็บกักไว้เพื่อหายใจนั่นเอง อีกทั้งการถ่ายเทของอากาศหากมีมาก เกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ที่อยู่อาศัยใครที่มีประตูตรงกันควรเลือกต้นไม้ขนาดเล็ก และฉากกั้นมากั้นไม่ให้ อากาศไหลเข้าออกเร็วเกินไป


     จัดบริเวณทิศตรงกลางบ้านอย่าให้รก ทำความสะอาด จักภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดตา น่ามอง มีอากาศ บริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวก ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะทางฮวงจุ้ยถือว่าสิ่ง แวดล้อมดี อากาศดีจะได้รับกระแสพลังที่ดี ปลูกฝังวินัยในการรักษาความสะอาดให้คนในครอบครัว โดยให้ทุกคนเริ่ม ใช้เวลาเปิดที่อยู่อาศัยวันละ 20 นาที ในการทำความสะอาด ปัดฝุ่น แยกสิ่งที่ใช้ออก จัดหาพัดลมระบายอากาศ แต่กรณี เครื่องปรับอากาศระวังอย่าให้ลมออกมาตรงศีรษะเพราะจะส่งผลเรื่องสุขภาพ ควรเลือกโคมไฟสีโทนอ่อนมาเสริม ด้านสุขภาพ

     ฮวงจุ้ยภูมิปัญญาคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านงานจริง โดยมีการบันทึกแล้วอาศัยความเชื่อถ่ายทอดออก มาเป็นศาสตร์ วิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ประกอบการที่จะเอาไปประยุกต์ ใช้กับที่อยู่อาศัย และทิศทางที่ตนเองจะแก้ไข อย่าเชื่อแบบไร้แก่นสารหรืองมงาย

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: