ทำไมคนโบราณเชื่อว่า ศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์


ทำไมคนโบราณเชื่อว่า ศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์


ธรรมเนียมไทยแต่ละเทศบาลเมืองจะมีศาลหลักเมืองไว้สำหรับกราบไหว้ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองทุกเมืองเพราะ คติความเชื่อคนไทยได้อิทธิพลความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ว่าก่อนสร้างเมืองทุกเมืองจะทำพิธียกเสาหลักเมือง ทราบไหมว่ามีเหตุผลที่มาจากโบราณ และเรื่องจริงที่หลายคนไม่เคยทราบมาก่อน คนโบราณกับความเชื่อเรื่องศาลหลักเมืองเป็นอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ยามเทศกาลสำคัญ คนเฒ่าคนแก่จะมากราบไหว้ศาลมงคลสำหรับคนในบ้านเมือง เพราะเชื่อว่าจะนำสิ่งมงคลมาให้ ขอพรอะไรจะสมหวัง ศาลที่ว่าสร้างมาจากไม้มงคลอย่างชัยพฤกษ์ โดยจะออกแบบลักษณะเสายอดเป็นดอกบัวตูม บางเมืองออกแบบเป็นรูปใบเสมาโบราณ ซึ่งแล้วแต่ความเชื่อแต่ละเมือง

     สมัยก่อนการยกเสาหลักเมืองอยุธยากรุงเก่าครั้งเป็นราชธานีมีความเชื่อว่าต้องนำ คนที่มีชื่อว่า อิน จัน มั่น คง ไปฝังทั้งเป็นในหลุมเพราะเชื่อว่าวิญญาณจะคอยเฝ้าทวารปราสาทราชวังและเมือง สมัยพระเจ้าปราสาททองมีการนำหญิงท้องฝังทั้งเป็นและตอกเสาลงไปให้ตายทั้งเป็น หวังว่าหญิงท้องจะกลายเป็นผีเฝ้าประตูเมือง การสร้างศาลหลักเมืองจะมีองค์ประธานศาลเจ้าคนโบราณเรียกว่า เจ้าพ่อหลักเมือง เชื่อว่าผู้ใดอยากเจริญในการงานต้องไปสักการะ ใครที่ค้าขายก่อนทำพิธีเปิดกิจการ ควรไปไหว้ฝากเนื้อฝากตัวไหว้ศาลหลักเมือง


     บริเวณรอบนอกศาลจะประกอบไปด้วยเทพทั้งห้าคือ พระทรงเมืองจะคุ้มครองดูแลทุกข์สุขประชาชนในเมืองอยู่เย็นเป็นสุข พระเสื้อเมืองจะคุ้มครองป้องกันบ้านเมืองจากอริราชศัตรู พระกาฬไชยศรี จะคอยนำวิญญาณคนชั่วไปสู่ยมโลก พระเจ้าพ่อเจตคุปต์ จะจดประวัติชั่วร้ายผู้ตายไปเสนอกับพญายม เจ้าพ่อหอกลองดูแลเหตุการณ์ ย่ำยาม ควบคุมไม่ให้มีอัคคีภัย และไม่ให้ข้าศึกประชิดเมือง คนไทยส่วนใหญ่จะไปบนบานขออะไรที่ตนเองประสงค์เพราะเชื่อว่าเทพทั้งห้าและเจ้าพ่อจะดลบันดาลให้ แต่คนโบราณห้ามลูกหลานไปให้คำมั่นสัญญาบนบานที่ศาลหลักเมืองเพราะ เมื่อได้สิ่งที่ตนประสงค์จะลืมไปแก้บน การให้คำมั่นสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าที่ปฏิบัติการพร้อมกับเจ้าพ่อหลักเมืองจะประสบเหตุร้าย ฉะนั้นใครที่ไปบนบานไว้และอยากได้สิ่งที่ประสงค์ ต้องบนบานว่าจะนำภาพยนตร์จีนมาฉายให้เจ้าพ่อชม นำไข่ต้มมาแก้บนคนโบราณว่า สำเร็จนักแลสำหรับให้คำมั่นสัญญา

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: