ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยใกล้ภูเขา ส่งผลร้ายดีอย่างไร


ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยใกล้ภูเขา ส่งผลร้ายดีอย่างไร


วิชาฮวงจุ้ยที่มีมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะยึดว่าหน้าติดทะเล หลังติดภูเขาทำไมวิชาจึงกล่าวไว้ ภูเขาส่งผลร้ายดีอย่างไรสำหรับที่อยู่อาศัยบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ที่อยู่อาศัยควรใกล้ภูเขาเพราะจะได้มีอากาศได้สะดวก กระแสพลังฮวงจุ้ย เรียกว่า ซี่ จะต้องไหลเวียนจึงจะดี ด้านหลังติดภูเขา คือ ความมั่นคง ป้องกันภัย ฉะนั้นทำเลที่ตั้งของธุรกิจ หรือในกรณีเป็นบ้านของท่านอาศัยอยู่ด้วย จึงควรได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีอากาศถ่ายเท จะส่งผลช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต แต่ระวังตำแหน่งภูเขาที่ส่งผลร้ายคือภูเขาทางทิศตะวันออก ภูเขาที่ส่งผลดีควรอยู่ทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

     ตำแหน่งภูเขาควรสัมพันธ์ต่อที่อยู่อาศัยคือ เวลายืนมองออกไปทางประตูแล้วยื่นมือออกไประดับคิ้วแล้วยอดเขาอยู่สูงกว่าจัดว่ามีผลเมื่อภูเขาอยู่ด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวา วิชาฮวงจุ้ยว่าตำแหน่งมังกรเขียวสูง ผู้อาศัยผู้ชายจะมีอิทธิพลข่มผู้หญิง แต่ในทางตรงกันข้ามเวลายืนมองออกไปทางประตูแล้วยื่นมือออกไประดับคิ้วแล้วพบยอดเขาจัดว่ามีผลเมื่อภูเขาอยู่ด้านขวาสูงกว่าด้านซ้ายวิชาฮวงจุ้ยว่าตำแหน่งเสือขาว มีหยินมากเกินไป ผู้อาศัยผู้หญิงจะมีอิทธิพลข่มผู้ชาย


     ตามหลักฮวงจุ้ยอีกประการหนึ่งคือ การใช้ภาพวาดในการตกแต่งร้านค้า มีเคล็ดลับในการเลือกรูปภาพเพื่อนำมาตกแต่งกิจการร้านค้า รูปภาพที่เหมาะควรใช้รูปภูเขาติดหลังโต๊ะทำงานที่มีการเก็บเงินรับเงิน ทำบัญชีรับ-จ่าย เพื่อให้ความหมายว่า มั่นคง ทำให้มีความรู้สึกเป็นที่พักพิง เงินทองไม่ไหลออก ลักษณะของภูเขาควรจะเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ที่สวยงาม

     หลักจิตวิทยาว่า ภูเขาหรือซัว ในภาษาจีนแต้จิ๋ว นั้นทำให้ผู้นั่งทำงานเกิดความรู้สึกปลอดภัย มีเกราะกำบังซึ่งวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่า ภูเขามักเป็นที่บังลมพายุ เมื่อมีการพัดเข้ามาจะลดความแรงลมลง ลดความรุนแรง การทำลายลง การมีภูเขาอยู่ใกล้จะต้องพิจารณาความเหมาะสมเรื่องทิศทางลม ดินฟ้าอากาศ ภูเขาจะมีแร่ธาตุมาก จะไหลเวียนพลังลงมาทางที่ราบ ตลอดจนเส้นแรงแม่เหล็กโลกจะส่งเสริม เพื่อความสมดุลของธาตุผู้ที่พักอาศัยจะรับปราณซี่ที่ดี

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: