พญาเต่าเรือน รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก


พญาเต่าเรือน รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก


“พญาเต่าเรือน” มีการสร้างมาอย่างยาวนาน โดยถือคติความเชื่อว่า เต่าเป็นสัตว์มงคล เพราะมีอายุยืน และยังมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับ พระโพธิสัตว์ เมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าตัวใหญ่ขนาดเท่าเรือน จึงเรียกว่า “เต่าเรือน” ซึ่งพญาเต่าได้สละตนเพื่อเป็นอาหารให้กับเหล่าพ่อค้าที่อดอยากจากเหตุเรืออับปาง จึงถือว่าเต่านั้นเป็นสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นมงคล เป็นเหตุให้ถือกำเนิดเครื่องรางพญาเต่าเรือนอันมีอานุภาพด้าน โชคลาภ เมตตามหานิยม โภคทรัพย์ ใครบูชาไว้จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

     พญาเต่าเรือน จึงมีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ขึ้นรูปด้วยโลหะชนิดต่างๆเป็นรูปทรงเต่ามีแขนขา มีหัว อย่างชัดเจน มีกระดองเต่า และท้องเต่า ส่วนรายละเอียดก็จะต่างกันไปบ้างตามแต่สำนักนั้นๆจะสร้างขึ้นมา ส่วนมากจะสลักยันต์พญาเต่าเรือนบริเวณท้องเต่า ส่วนกระดองเต่าจะเป็นรูปพระสังกัจจายน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ บางแห่งก็จะสลักเป็นรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ในสำนักนั้นๆ อย่างไรก็ดี


     ตามที่ยกตัวอย่างในภาพ คือ "พญาเต่าเรือนรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก" หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพญาเต่าเรือนที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากบริเวณกระดองเต่าสลักรูปพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก เป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถยืนบนดอกบัว หงายฝ่าพระหัตถ์ท้ั้งสองข้าง สื่อความหมายถึงความมีสติปัญญาที่ดี และอีกนัยย์หนึ่งก็สื่อความหมายอันยิ่งใหญ่ถึงการเปิดโลก เปิดทางสว่าง ความราบรื่น สมหวัง ความมีชีวิตใหม่ เมื่อได้รับการปลุกเสกอธิษฐานจิตให้มีอำนาจด้านเมตตามหานิยม เงินทอง โชคลาภ ค้าขายแล้ว จึงมีความหมายที่ผูกเข้ากับด้านสติปัญญา เพราะการค้าขาย หรือเงินทองที่ได้มานั้นจะได้มาโดยสติปัญญา มีความเฉลียวฉลาดในการหาทรัพย์ ทำให้มีอยู่มีกินไม่อดอยาก สามารถเอาตัวรอดได้ หรือในอีกลักษณะหนึ่งก็ยังหมายถึง การเปิดโลก เปิดรับแต่สิ่งดีๆเข้ามา มีแต่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่า มีชีวิตใหม่ มีความราบรื่นสมหวัง พบทางสว่างที่จะนำพาให้ชีวิตตนเองดีขึ้น เรียกว่าพกพาบูชาติดตัวจะทำให้การทำมาหากินคล่อง ที่เคยขัดสนเงินทองก็จะกลายเป็นราบรื่นในที่สุด

ภาพ : พญาเต่าเรือน รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก โดย Praphinthip Thipkham

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: