ฤาษีเดินดง วัดเซิงหวาย


ฤาษีเดินดง วัดเซิงหวาย


วัตถุมงคลที่เกี่ยวกับฤาษีนั้นมีอยู่จำนวนมาก เพราะด้วยความเชื่อที่ว่าฤาษีคือผู้มีความรู้ซึ่งบำเพ็ญภาวนามานานแสนนาน ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยฤาษีนั้นมีอยู่มากกว่า 108 ตนและมีความสามารถแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และศิลปะแขนงต่างๆ ทำให้ฤาษีถูกยกย่องให้เป็นครูอาจารย์ในด้านนั้นๆ ซึ่งมีการสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับฤาษีออกมาหลายลักษณะหลายอิริยาบถ ซึ่งมีความเป็นมงคลทั้งสิ้น

     โดยหนึ่งในวัตถุมงคลฤาษี ที่ได้รับความนิยมบูชาอยู่เรื่อยๆนั่นคือ “ฤาษีเดินดง” เป็นรูปลักษณ์ของฤาษีถือไม้เท้าก้าวเดินไปข้างหน้า โดยมีการสร้างอยู่หลายแห่งด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือ “ฤาษีเดินดง วัดเซิงหวาย กทม.” ที่ยกตัวอย่างดังภาพคือ “ฤาษีเดินดงเนื้อผง” สร้างจากผงมวลสารมงคลต่างๆ มีความสวยงามตามแบบฉบับฤาษี อิริยาบถก้าวเดินไปข้างหน้า อันมีนัยยะแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน ประกอบกับฤาษีนั้น เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ศีลธรรม มีเมตตา ชอบบำเพ็ญภาวนา มีตบะอันแก่กล้า ฉะนั้นหากใครได้บูชาก็จะถือเป็นมงคลต่อตนเองยิ่ง เพราะเชื่อว่าการบูชาฤาษีเดินดงจะช่วยเสริมบารมีได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในคนที่ปรารถนาให้เกิดเมตตามหานิยมแก่ตนเอง ถือว่าดีนัก


ภาพ : ฤาษีเดินดง วัดเซิงหวาย โดย มหา เก้ายอด

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: