เพิ่งทราบ ! ใครสวดมนต์มาตั้งนาน ชีวิตไม่รุ่งเรืองซะที รีบอ่านคำแนะนำ


เพิ่งทราบ ! ใครสวดมนต์มาตั้งนาน ชีวิตไม่รุ่งเรืองซะที รีบอ่านคำแนะนำ


คนโบราณสอนว่า การสวดมนต์คือการทำสมาธิอย่างง่าย ที่พระศาสดาแต่ละศาสนาสร้างอุบายเรียกความศรัทธาจากลูกศิษย์ตนเอง และที่น่าแปลกใจคือสวดมนต์ทุกครั้ง สวดหลายบทที่ใครว่าดีสวดหมดแต่ทำไมชีวิตไม่รุ่งเรืองสักที สงสัยไหมว่าควรอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     คนสมัยก่อนเชื่อว่าการสวดมนต์จะกระทำทั้งสวดออกเสียงหรือสวดไม่ออกเสียง พนมมือหรือไม่ กระทำตามสะดวก แต่การสวดมนต์ที่ได้ผลดีตามความศักดิ์สิทธิ์แห่งบทสวดนั้น ต้องตั้งนะโมสามจบก่อนเสมอ สวดแบบจดจ่อกับอักขระบทสวด ควรจดจำบทสวด สมองจะทดแทนปัญหาที่รกสมองผู้สวด แผ่เมตตาเมื่อสวดเสร็จและศึกษาคำแปลบทสวดเสมอ การสวดมนต์ไม่เคยบันทึกหลักฐานว่าการสวดมนต์จะต้องสวดในห้องพระเท่านั้น จะสวดที่ไหนได้ทั้งนั้น

     สำหรับผู้ที่ไม่เคยสวดมนต์อาจต้องอาศัยความพยายาม ควรอดทนต่ออาการเหน็บที่เท้า ปวดเมื่อยจากท่านั่งที่ไม่ค้นเคยในวันที่สองและสาม เมื่อที่ผ่านไปจะรู้สึกไม่อึดอัดไม่ทรมาน คนโบราณเชื่อว่าการตั้งสัจจะว่าจะต้องทำการสวดมนต์ต่อไปจะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง ฉะนั้นผู้สวดต้องมีความเชื่อศรัทธาในบทสวดมนต์ที่จะสวด บทสวดชินบัญชรเสริมเมตตามหานิยม บทสวดพระพุทธเจ้าพิชิตมารป้องกันอุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จ บทสวดพระกัณฑ์ไตรปิฎก จะเสริมความมั่นคงในชีวิต ปรับใจเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นจริง ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนและคนอื่น ผู้สวดต้องมีความอดทน มีความเพียรสวดมนต์ทุกวันอย่าให้ขาดมากหรือน้อยขอให้ได้สวด ไม่อธิษฐานอะไรทั้งสิ้น การสวดมนต์จะได้ผลดีเพราะคนโบราณเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เปรียบได้กับวิธีการรับประทานยาโรคย่อมหาย ปลูกต้นไม้ย่อมเกิดผลดอกอย่างแน่นอน


     การท่องจำบทสวดจะเกิดสมาธิแก่ผู้สวด เพราะขณะสวดคลื่นสมองจะนิ่งสงบ นักจิตวิทยาเชื่อว่าสภาพจิตมีสมาธิชั่วขณะ เป็นขั้นที่ปรับทัศนคติ ความคิด ที่ไม่ดีออกจากจิตใจผู้สวดได้แล้วปลูกฝังความคิดทัศนคติที่ดีลงไปแทนที่ ลองตั้งข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่ไปวัดฟังธรรมสวดมนต์เสร็จ พระผู้เทศนาจะสอนธรรมะคติเตือนใจ สอนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว และไม่ว่าจะมีการบันทึกจากคนโบราณหรือไม่อย่างไร คนรุ่นใหม่อยากมีสมาธิ แนะนำว่าการสวดมนต์ทุกครั้งควรทำในห้องพระที่มีความสงบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: