พระผงนั่งเสือ รุ่นสร้างหอสวดมนต์ หลวงพ่อเปิ่น


พระผงนั่งเสือ รุ่นสร้างหอสวดมนต์ หลวงพ่อเปิ่น


อีกหนึ่งวัตถุมงคล "หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ จ.นครปฐม" ที่ได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆ นั่นคือ “พระผงนั่งเสือ รุ่น สร้างหอสวดมนต์” ปี พ.ศ. 2534 โดยรูปแบบของพระผงรุ่นนี้ เป็นการสร้างจากผงมวลสารมงคลต่างๆ สีขององค์พระเป็นสีขาวนวล มีรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นเต็มองค์นั่งเสือ ในซุ้มประตูมหาเศรษฐี โรยด้วยผงระฆังเก่า ส่วนด้านหลังเป็นยันต์แม่ทัพ ทำให้พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นรุ่นสร้างหอสวดมนต์ มากไปด้วยพุทธคุณในด้านต่างๆทั้ง มหาอำนาจ แคล้วคลาด คงกระพัน จึงได้รับความนิยมในการบูชา เพราะเกิดประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์อยู่เรื่อยๆ สานุศิษย์สายตรงวัดบางพระและสาธุชนทั่วไปที่เคารพศรัทธาในบารมีหลวงพ่อเปิ่น จึงสะสมบูชา เพื่อให้บารมีหลวงพ่อเปิ่นปกปักษ์รักษาให้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีต่างๆและมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต


     สำหรับหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากมีสาธุชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างกว้างขวาง แม้วันนี้หลวงพ่อเปิ่น ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่ศรัทธาของญาติโยมยังไม่เสื่อมคลาย ด้วยว่าหลวงพ่อเปิ่นนั้นท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สงเคราะห์เมตตาญาติโยมมาโดยตลอด อีกทั้งตัวท่านเองก็ยังมากด้วยวิชาอาคม ตลอดจนการสร้างวัตถุมงคลต่างๆที่เกิดประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์

ภาพ : พระผงนั่งเสือ รุ่นสร้างหอสวดมนต์ หลวงพ่อเปิ่น โดย มหา เก้ายอด

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: