วิชาฮวงจุ้ยสอน แก้โค้งมรณะ จากเรื่องร้ายกลายเป็นดี


วิชาฮวงจุ้ยสอน แก้โค้งมรณะ จากเรื่องร้ายกลายเป็นดี


การสร้างเส้นทางโค้งไปโค้งมาวิชาฮวงจุ้ยว่า คือเส้นทางร้าย เพราะยานพาหนะอาจเสียการทรงตัว จะเรียกโค้งที่ว่า ว่าโค้งมรณะ โค้งเชือดเฉือน จะแก้ไขอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     โดยทั่วไปการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการมักจะใช้ที่อยู่อาศัยประกอบกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อม ฉะนั้นทำเลที่ตั้งร้านค้าที่อยู่อาศัยทำกิจกรรมครอบครัวด้วย จะต้องอาศัยความสมดุลภูมิทัศน์ และความลงตัว นอกจากจะช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกเรื่องการค้า เพราะลูกค้าจะเข้ามาหาได้ง่าย ยังจะต้องอาศัยวิชาฮวงจุ้ยจะทำให้บุคคลที่อยู่อาศัยมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย มีโชคลาภ ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ฉะนั้นโค้งเชือดเฉือน โค้งมรณะจะต้องบริหารจัดการให้กลับมาสู่เรื่องดี

     ส่วนโค้งที่โค้งมนออกมา มีโอกาสเจออุบัติเหตุมาก ซินแสฮวงจุ้ยจะแก้โดยปลูกต้นไม้ สร้างกำแพง วางบ่อน้ำชะลอกระแสก่อนโค้ง แต่โค้งเชือดเฉือนโค้งเว้าแหว่ง จะตั้งศาลพระภูมิรับ เพราะจะควบคุมกระแสได้จะรับปราณซี่จากจักรวาล ร้านค้าใดที่อยู่ใกล้จะเจริญรุ่งเรือง

     สิ่งปลูกสร้างบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจได้ ดังนั้นการเลือกทำเลที่ตั้ง ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักอยู่เสมอสำหรับเรื่องนี้ เพราะหากละเลย มองข้ามไป ไม่ใส่ใจแล้ว อาจมีผลเสียต่อความสำเร็จของกิจการในรูปของกำไร ชื่อเสียงและคุณภาพการบริการได้ นักดาราศาสตร์จีนกล่าวว่า โลกมีเส้นแรงของแม่เหล็กโลกที่มีการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอนจากขั้วใต้มาขั้วเหนือ ซึ่งตามตำราทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ที่เราเรียนมาจะมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ด้วยเหตุนี้เอง ซินแสที่เชี่ยวชาญการดูฮวงจุ้ย จะใช้หล่อแกอุปกรณ์ฮวงจุ้ยใช้ขณะเดินหาตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะเข็มทิศมีแม่เหล็ก ทั้งนี้เพื่อให้ทราบกระแสแม่เหล็กโลก หาตำแหน่งที่มีกระแสแม่เหล็กน้อยวางอุปกรณ์เสริมฮวงจุ้ย เสริมปราณซี่ที่ดี


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: