3 ข้อห้าม ธรรมเนียมโบราณว่า อย่าทำช่วงเทศกาลเข้าพรรษา


3 ข้อห้าม ธรรมเนียมโบราณว่า อย่าทำช่วงเทศกาลเข้าพรรษา


สมัยพุทธกาลขณะพระสงฆ์จำพรรษาตอนเทศกาลเข้าพรรษา พระพุทธเจ้าทรงกำหนดวินัยหลายอย่างไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติ แต่คนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณมีความเชื่อหลายอย่างที่สอนลูกหลาน ว่าควรและห้ามทำเช่นกัน มีอะไรบ้างบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ห้ามแต่งงาน เนื่องจากการแต่งงานสมัยโบราณจะต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมพิธีกรรม การเดินทางสมัยก่อนบางครั้งบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ไกล พื้นที่บางแห่งเดินทางยากต้องมีการค้างแรม ไม่สะดวกที่จะให้พระสงฆ์เดินทางเพราะ พระพุทธเจ้ามีการห้ามมิให้พระสงฆ์ไปค้างแรมที่อื่นในระหว่างเข้าพรรษา ฉะนั้นจึงมีการห้ามลูกหลานแต่งงงานระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา

     ห้ามผิดศีล คนโบราณเชื่อว่าการรักษาศีลระหว่างเทศกาลเข้าพรรษาจะได้บุญ เพราะคือระยะเวลาที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษาที่วัด ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติกิจสงฆ์อย่างเคร่งครัด ฉะนั้นใครที่ผิดศีลจะบาป สมัยพุทธกาลพระสงฆ์มีการแตกแยกกัน ไม่พูดจากัน เมื่อออกพรรษาภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ข่าวก็ทรงตำหนิ และกำหนดให้กระทำปวารณาต่อกัน และกำชับว่าระหว่างเทศกาลเข้าพรรษาต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัด


     ห้ามมีเพศสัมพันธ์ ธรรมเนียมคนสมัยก่อนจะเชื่อว่าวันพระ วันโกน รวมทั้งวันเข้าพรรษาคือวันที่บริสุทธิ์ แต่การเสพสังวาส และการล่วงเกินพรหมจรรย์คือสิ่งที่ต่ำ จึงห้ามการสมสู่กันระหว่างชายหญิงซึ่งมีการห้ามสามีภรรยาด้วย

     สุดท้ายที่คนโบราณปฏิบัติสืบกันมาคือ ประเพณีการทอดกฐิน จะเริ่มภายใน แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด จนกระทั่งกลางเดือนสิบสองรวมเป็นเวลาหนึ่งเดือนสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยควรทำบุญ อย่างน้อยที่สุดก็ทำความดี ละเว้นความชั่ว ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในธรรม อย่างน้อยที่สุดก็จะลดปัญหาสังคมลงได้

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: