ฮวงจุ้ยห้องรับประทานอาหาร จัดอย่างไรเสริมความมั่งคั่ง


ฮวงจุ้ยห้องรับประทานอาหาร จัดอย่างไรเสริมความมั่งคั่ง


ทั้งคนไทย คนจีนที่ประกอบอาชีพค้าขาย จะให้ความสำคัญเรื่องการติดต่อสื่อสารมากเพราะ การทำธุรกิจจะสำเร็จลุล่วงได้ดีต้องอาศัยโต๊ะอาหาร ฉะนั้น ห้องรับประทานอาหารควรจัดฮวงจุ้ยเสริมความมั่งคั่งจะร่ำรวย บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำวิธีจัดฮวงจุ้ยห้องอาหาร

     ห้องที่ใช้รับประทานอาหารควรจัดให้สะอาด โปร่งโล่งอยู่เสมอเพิ่มปราณซี่มิตรภาพคนในครอบครัว จะเชื่อมโยงสู่คนภายนอก เริ่มที่โต๊ะอาหารควรสะอาดเรียบร้อย ควรวางผลไม้ อย่างแอปเปิ้ลสดไว้อยู่เสมอ และดอกไม้สด จะส่งเสริมให้สมาชิกในบ้านอิ่มหนำสำราญ สมบูรณ์พูนสุข มีเสน่ห์ ปราณซี่ไหลเวียนไม่ขาดสาย ในกรณีคนค้าขายที่มีการเชิญคู่ค้ามานั่งร่วมวงสนทนา เจรจาธุรกิจ ห้องอาหารที่เรียบร้อย สะอาดโต๊ะอาหารที่มีผลไม้ และดอกไม้สดจะเหนี่ยวนำปราณซี่ภายนอกเข้ามาในบ้าน ส่งเสริมชีวิตสงบสุขเจริญรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจ


     การติดเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศควรเลือกตำแหน่ง ไม่ให้อยู่ตรงศีรษะ แต่สำหรับที่อยู่อาศัยใดไม่มี ควรเลือกตำแหน่งห้องอาหารในบริเวณที่โล่งมีการไหลเวียนอากาศ ฮวงจุ้ยคือภูมิปัญญา คนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านงานจริงโดยมีการบันทึกไว้ แล้วอาศัยความเชื่อเขียนวิชาความรู้ แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะว่าผู้ประกอบการจะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งกิจการร้านค้าตนเอง ไม่ใช่ความเชื่อแบบไร้แก่นสารหรืองมงาย

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: