ครบเครื่องเรื่องเสี่ยงเทียน


ครบเครื่องเรื่องเสี่ยงเทียน


การทำนายอนาคตแบบคนโบราณโดยวิธีเสี่ยงเทียน คือวิธีการที่คนสมัยก่อนใช้เสี่ยงทายอะไรบางอย่างที่ตนเองอยากทราบก่อนจะลงมือทำ คุณคงเคยได้ยินมาบ้างแล้ว อยากทราบไหมว่าคนโบราณใช้วิธีการอย่างไร เทียนที่ว่ามีลักษณะแบบไหน และเสี่ยงอะไรได้บ้าง บทความนี้ Horoscope thaiza จะนำเสนอ

     การเสี่ยงเทียนมีมานานแล้ว เพราะมีหลักฐานยืนยันมาตั้งแต่โบราณกาล กล่าวคือตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีพิธีกรรมเสี่ยงเทียนมาใช้หลายเรื่อง เชื่อว่าการเสี่ยงจะพิสูจน์ความจริงในการพิจารณาคดี ทำนายการศึก และพิสูจน์เนื้อคู่คนรัก เรื่องรายละเอียดจะคล้าย ๆ กันต่างที่วิธีการกล่าวคือ

วิธีการพิสูจน์ความจริง

     สมัยก่อนพิธีเสี่ยงเทียนบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะพยานเก่ามีใจความสำคัญ ว่ามีคู่ความคู่ใดโต้แย้งกันหาแล้วประจักษ์พยานมาสนับสนุนมิได้ ให้พิสูจน์ด้วยการเสี่ยงเทียน วิธีการคือให้คู่ความไปซื้อขี้ผึ้งด้านมาจากร้านค้าเดียวกัน ให้ฟั่นเทียน ด้าย ไส้เทียนขนาดสั้นยาวเล็กใหญ่เท่ากัน ในระหว่างพิจารณาความจริงให้พนักงานและคู่ความมานั่งอยู่ด้วยกัน แล้วจุดเทียนขึ้นพร้อมกัน เมื่อเทียนจุดติดขณะตามเทียนมีแมลง มีเหตุใดมาทำให้เทียนฝ่ายใดดับฝ่ายนั้นแพ้

     ก่อนออกศึก เนื่องจากการรบทัพจับศึกสมัยก่อนคือเรื่องสำคัญมาก ใครพ่ายแพ้มีโอกาสเสียชีวิตสูง ฉะนั้นก่อนออกศึกคนสมัยก่อนจะฟั่นเทียนขี้ผึ้งหนักเท่ากัน ด้ายไส้นับเส้นเท่ากัน เล่มเทียนเท่ากันทั้งสองเล่ม เทียนเล่มหนึ่งคือตัวแทนศัตรูและ เล่มหนึ่งคือเทียนตนเอง ผู้ที่ต้องการเสี่ยงอธิษฐานจิต กำหนดจิตว่าตนทำการศึกสำเร็จ ให้เทียนคู่อริศัตรูดับก่อน เมื่อจริงเทียนอริศัตรูจะดับก่อน แต่บังเอิญคราใดเทียนตนเองดับก่อนหมายความว่าตนต้องพ่ายศึก


     ทำนายความรัก บันทึกคนโบราณระบุว่าหนุ่มสาวสมัยก่อนประวัติศาสตร์เคยใช้พิธีกรรมเสี่ยงเทียน เสี่ยงทายคนรักว่าคนที่มาตกหลุมรักตน ใครจะรักตนจริงจะมีวาสนาเป็นเนื้อคู่กันไหม เพราะคติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าหนุ่มสาวที่แต่งงานกันจะต้องเคยทำบุญมาแต่ปางก่อน จะเริ่มต่อหน้าพระพุทธรูปหรือพระประธานฟั่นเทียนขนาดเท่ากันตามที่กล่าวข้างต้นสองเล่ม ผู้ที่ประสงค์จะเสี่ยงทายตั้งจิตสงบ อธิษฐานกำหนดว่าเทียนเล่มหนึ่งแทนคนรักคนหนึ่ง เทียนเล่มอื่นแทนคนรักอีกคน ขณะจุดเสี่ยงทายจนเทียนเล่มใดเกิดเหลือยาวกว่าเทียนเล่มนั้นคือฝ่ายชนะคือเนื้อคู่คนรักที่รักจริง และพิธีกรรมที่ว่าเคยสะท้อนผ่านวรรณกรรมเรื่องอิเหนา ตอนบุษบาเสี่ยงเทียน

     พิธีเสี่ยงเทียนจัดว่าคือพิธีสะท้อนภูมิปัญญาคติความเชื่อคนโบราณได้ เพราะสมัยก่อนไม่มีความรู้ในการพิสูจน์ความ การทำนายตามวิธีโหราศาสตร์ และการสังเกต จิตวิทยาความรัก เฉพาะความเชื่อเรื่องการเสี่ยงเทียนพิสูจน์รักแท้ ความจริงความรักคือเรื่องกรรมลิขิตต้องไปตามกรรม และเรื่องพรหมลิขิตผลกรรมแต่ปางก่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: