วิธีหาช่องส่องผีแบบคนจีนโบราณ


วิธีหาช่องส่องผีแบบคนจีนโบราณ


เรื่องราวผี ๆ ยังคงอยู่คู่กับชาวตะวันออกมาจวบจนวันนี้ ซึ่งแต่ละชาติจะมีวิธีการให้ตนเองเห็นผีต่างกันไป โดยเฉพาะคนจีนโบราณมีวิธีการให้ตนเองเห็นผีแบบแปลก ๆ อย่างที่คนไทยบางคนเคยทราบมาแล้ว แต่ยังไม่ละเอียด ฉะนั้น บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำหาช่องส่องผีแบบคนจีนสมัยก่อน

     คนจีนโบราณมีความเชื่อว่าการนำเอารางลูกคิดที่สมัยก่อนทำจากไม้เซียนและลูกประคำศักดิ์สิทธิ์ มาประกอบกันเข้าจนมีลักษณะคล้ายลูกคิดสมัยใหม่ที่เคยพบเจอ แต่ลูกคิดสมัยก่อนจะมีสามส่วนในหนึ่งราง และร่องที่อยู่ในรางนี้เองคนจีนโบราณเชื่อว่า เมื่อนำรางลูกคิดที่มีลักษณะช่องโปร่งที่มองลอดผ่านได้ เลื่อนมาสู่จุดล่างสุดแล้วเลื่อนแต่ละลูกขึ้นช้า ๆ ทีละช่องจนครบราง แล้วจับรางลูกคิดตั้งขึ้นให้ลูกคิดวิ่งกลับมาชนที่ขอบรางล่างอย่างรวดเร็ว แล้วมองลอดรางลูกคิด คติความเชื่อคนจีนโบราณว่าจะเจอผี แต่เจอผีแล้วควรคนจีนโบราณว่าควรรีบทิ้งลูกคิดทันที เพราะรางลูกคิดจะเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลง คำนวณเลขจะผิดพลาด


     เนื่องจากลูกคิดสมัยก่อนทำจากไม้เซียนไม้มงคล คือผลไม้ยืนต้นขนาดกลางจะมีผลคล้ายรูปหัวใจ ลักษณะคล้ายละมุดสีเหลืองนวล และลูกประคำโบราณมาเรียงร้อยต่อช่องกัน มีคุณด้านความศักดิ์สิทธิ์ ความร่ำรวย ผู้ประกอบการร้านค้าที่นำมาคิดเลขการเงินจะไหลมาเทมา บริหารงานเก่ง ส่งเสริมเรื่องการเงิน บริหารจัดการเงินจะร่ำรวย แต่เมื่อนำมาทำลูกคิดจะพบสิ่งเร้นลับที่ลูกหลานต้องพิสูจน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: