จิ้งจกสองหาง


จิ้งจกสองหาง


มีความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณว่า… หากบ้านใครมีจิ้งจกที่มีหางลักษณะพิเศษแตกออกเป็นสองแฉก หรือที่เรียกว่า “จิ้งจกสองหาง” นั้น จะถือว่าผู้อยู่ในบ้านจะมีโชคลาภ เพราะเชื่อว่า จิ้งจกสองหางเป็นสัตว์นำโชค โดยจะใช้หางทั้งสองที่แตกออกเป็นแฉกช่วยตวัดเงินตวัดทองเข้ามาให้กับผู้เป็นเจ้าของ สมัยก่อนจึงมักนำซากจิ้งจกสองหางที่ตายโดยธรรมชาติมาพกติดตัวไว้ เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้การค้าขายคล่อง หรือนำโชคลาภเงินทองมาให้ ในบางรายก็จะนำไปให้ผู้มีเวทย์อาคมปลุกเสกกำกับ เพื่อให้จิ้งจกสองหางมีอานุภาพมากขึ้น


     ในเวลาต่อมาได้มีการสร้างจิ้งจกสองหางในลักษณะเครื่องราง โดยสร้างจากโลหะชนิดต่างๆ ขึ้นรูปเป็นจิ้งจกมีสองหาง ลงอักขระยันต์กำกับด้วยคาถาที่ให้ผลทางด้านโชคลาภ เงินทอง เชื่อว่าพกพาติดตัวจะนำโชคลาภมาให้ จะทำให้การค้าขายดี ทำมาหากินคล่อง เรียกทรัพย์สินเงินทองได้ อีกท้ั้งยังใช้สำหรับการเตือนภัยแก่เจ้าของอีกด้วย สำหรับอุปเท่ห์ที่ใช้จิ้งจกสองหางในด้านการเงิน คือ การอธิษฐานขอให้ได้มาซึ่งเงินทอง หรือมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงิน หากไม่เกินกรรมเชื่อว่าจะได้สิ่งนั้นตามปรารถนานั่นเอง

ภาพ : จิ้งจกสองหาง โดย Wuth Coupe

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: