เหรียญพระอธิการบุญเรือน รุ่นพิทักษ์ชายแดน


เหรียญพระอธิการบุญเรือน รุ่นพิทักษ์ชายแดน


วัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ดังในแต่ละท้องถิ่นที่น่าสะสมบูชานั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย ในพื้นที่จ.สระแก้วก็เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีพระเกจิอาจารย์ที่น่าเลื่อมใสศรัทธาหลายท่าน หนึ่งในนั้น คือ “พระอธิการบุญเรือน กันตสีโล” วัดละลมดิน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สาธุชนให้ความเคารพนับถือ ด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างเหรียญรูปเหมือนพระอธิการบุญเรือนให้แก่ผู้ศรัทธาได้บูชาเป็นมงคล

     ที่ปรากฎในภาพ คือ “เหรียญพระอธิการบุญเรือน รุ่นพิทักษ์ชายแดน” สร้างขึ้นเมื่อปี 2537 ออกแบบเป็นเหรียญทรงไข่ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนพระอธิการบุญเรือนเต็มองค์นั่งในท่าขัดสมาธิอยู่บนผ้า ด้านหลังเหรียญเป็นอักขระยันต์ พร้อมระบุปีที่สร้าง ส่วนอานุภาพของเหรียญรุ่นนี้ถือว่ามีอยู่หลายประการ โดยเฉพาะด้านแคล้วคลาด ป้องกันภัย เป็นไปตามชื่อรุ่น คือ “พิทักษ์ชายแดน” ผู้ที่ต้องทำงานเสี่ยงกับอันตราย หรือ คนที่ต้องเดินทางไกล มีไว้บูชาถือว่าเป็นมงคลนัก อีกทั้งยังเป็นเหรียญพระเกจิอาจารย์ในท้องถิ่นที่หาได้ยาก จึงเป็นที่นิยมสะสมของผู้ศรัทธาอยู่เรื่อยๆ


ภาพ : เหรียญพระอธิการบุญเรือน รุ่น พิทักษ์ชายแดน โดย ไพฑูรย์ ป้อมทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: