พระพุทธวิโมกข์ หลวงปู่โง่น เนื้อผง


พระพุทธวิโมกข์ หลวงปู่โง่น เนื้อผง


“หลวงปู่โง่น โสรโย” วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นอีกหนึ่งพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภาวนา อุปนิสัยเป็นผู้มีเมตตา รักสันโดษ มักน้อย แต่ก็มักเทศนาสั่งสอนธรรมแก่ญาติโยมอยู่เสมอ โดยใช้อุบายต่างๆอันจะเกิดความกระจ่างในธรรมแก่ผู้ฟัง ทำให้สาธุชนเคารพศรัทธาหลวงปู่โง่นเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการสร้างวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่โง่นออกมาตามโอกาสอันเหมาะสม โดยหนึ่งในนั้น คือ “พระพุทธวิโมกข์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว พุทธศิลป์อ่อนช้อยวิจิตร อีกทั้งยังมีการสร้างหลายรูปแบบทั้งแบบลอยองค์และแบบเนื้อผง ตามที่ยกตัวอย่างดังภาพ


     สำหรับ "พระพุทธวิโมกข์ เนื้อผง" สร้างขึ้นได้อย่างสวยงามจากผงมวลสารอันเป็นมงคล เป็นสีขาวนวล ออกแบบเป็นรูปทรงใบโพธิ์ ด้านหน้าสลักเป็นรูปเหมือนพระพุทธวิโมกข์ นั่งสมาธิบนดอกบัว มีความสวยงาม เปี่ยมไปด้วยความเป็นมงคลหลากหลายประการ นำความสงบร่มเย็น ความสุข ความปรารถนาต่างๆมาให้แก่ผู้บูชา จึงเหมาะอย่างมากแก่การบูชาอาราธนาขึ้นคอ

ภาพ : พระพุทธวิโมกข์ หลวงปู่โง่น เนื้อผง โดย ก.นัยจัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: