เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อคูณ ปี ๕๗


เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อคูณ ปี ๕๗


นับเป็นอีกหนึ่งเหรียญรูปเหมือน “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ” ที่มีความสวยงามและน่าสะสมบูชา นั่นคือ “ เหรียญเจริญพรล่าง ปี ๕๗” ที่สร้างขึ้นโดยคณะศิษย์วัดแจ้งนอก เพื่อถวายวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ .นครราชสีมา ออกแบบเป็นเหรียญทรงไข่ ด้านหน้าเหรียญสลักรูปเหมือนหลวงพ่อคูณครึ่งองค์หน้าตรง ด้าน ล่างรูป สลักคำว่า “เจริญพร” ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นอักขระยันต์ รอบยันต์สลักคำว่า “คณะศิษย์วัดแจ้งนอก สร้างถวาย วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ๔ ต.ค. ๕๗”


     ถือเป็นเหรียญที่สวยงาม มีเจตนาที่ดีในการสร้าง มากด้วยอานุภาพในหลายๆด้าน ทั้งแคล้วคลาด ป้องกัน เมตตามหานิยมและอื่นๆ ผู้ศรัทธามีความเชื่อว่าบารมีหลวงพ่อคูณจะช่วยปกปักษ์คุ้มครองให้รอด ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง มีความเจริญก้าวหน้าชีวิต มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีไว้บูชาอาราธนาขึ้นคอถือ ว่าดีนัก ซึ่งไม่เพียงแต่เหรียญรุ่นนี้เท่านั้น แต่เหรียญรุ่นอื่นๆของหลวงพ่อคูณก็เช่นเดียวกัน นับว่าได้รับความ นิยมบูชาอยู่เรื่อยๆ เพราะมากไปด้วยประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์

ภาพ : เหรียญเจริญพรล่าง หลวงพ่อคูณ ปี ๕๗ โดย มหา เก้ายอด

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: