วิธีแก้ฮวงจุ้ยคนในบ้านเจ็บป่วยบ่อย


วิธีแก้ฮวงจุ้ยคนในบ้านเจ็บป่วยบ่อย


คุณเคยไหมที่เจ็บป่วยบ่อย หาสาเหตุไม่เจอ อาจเพราะฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยไม่ดี ต้องมาทดสอบโดยการเปลี่ยนฮวงจุ้ยดู ซึ่งวิธีแก้ฮวงจุ้ยมีหลายวิธี ผู้เชี่ยวชาญจะต้องวินิจฉัยตามปัญหาที่พบและความเป็นไปได้ที่จะหาทางปรับแก้ ส่วนรายละเอียดจะแก้อย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ ประตู ด่านแรกที่วิชาฮวงจุ้ยกำหนดให้ต้องตระหนักให้มากที่สุด เพราะสาเหตุการเคลื่อนไหวอากาศภายในตัวอาคาร ต้องมีการกักเก็บไว้ภายในก่อนไหลเวียนออกไป บ้านที่เจ็บป่วยบ่อยจะมีประตูหลายด้าน และมีการเล็งตรงกัน จะส่งผลให้คนในบ้านเจ็บป่วยง่ายโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ ควรหาฉาก และต้นไม้มาบังแนวทางกันลม

     คานเหลี่ยมเสา การมีคานและเหลี่ยมเสาเปรียบกับการทิ่มแทง เปรียบได้กับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับวัตถุ เมื่อทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กโลกร่วมกับคลื่นสมอง ทำให้คานที่พาดผ่านเหนือศีรษะเกิดการเหนี่ยวนำกับคลื่นสมอง จึงทำให้เจ็บป่วยง่าย การงานการบริหารไม่รุ่งเรือง สุขภาพไม่ดี ปวดศีรษะบ่อย ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว และมีความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว หลักการสำหรับการแก้ฮวงจุ้ยควรติดฝ้าเพดาน หากบ้านที่มีอาชีพค้าขายการมีผลการดำเนินการที่ไม่ดี การแก้ส่วนใหญ่จะแก้เชิงรับการแก้หลบหลีก เมื่อมีกระแสที่ไม่ดีเข้ามาต้องหาทางเลี่ยงไม่เผชิญ หรือเบี่ยงประเด็นออกไปโดยใช้

     กระจกเงา สิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนเงาของตัวเองอย่างชัดเจน อวัยวะบางส่วนที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่า เพราะขอบเขตการมองเห็นของเรามีจำกัด เราสามารถมองเห็นอวัยวะนั้นได้ด้วยกระจก เราจะจำแนกกระจกออกเป็นสองประเภท คือ กระจกเงา และกระจกใส ในทางฮวงจุ้ยกระจกทั้งสองโดยติดที่เสาเป็นการลดการทิ่มแทง สำหรับการแก้ฮวงจุ้ย มีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา โดยการสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไป ทางเลือกหนึ่งที่ง่ายคืออาจวางขวดน้ำขนาดใหญ่ขวางเป็นแนวยาวไว้ เพื่อป้องกันเหลี่ยมเสาเป็นการแก้ฮวงจุ้ย


     เปลี่ยนสี ในทางฮวงจุ้ยไม่มีบ้านไหนที่มีดีเลิศ การทาสีคือวิธีที่ง่ายสำหรับแก้ไขฮวงจุ้ยที่ไม่ดี เข้าไปเสริมแก้ไข การใช้สีในการแก้ฮวงจุ้ยเป็นที่นิยมมาก เพราะง่าย สะดวก ประหยัด และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของกิจการร้านค้า คนอาศัยซึ่งสีตามหลักเบญจธาตุ กล่าวคือสีแดงธาตุไฟ สีฟ้าธาตุน้ำ สีเขียวธาตุไม้ สีขาวธาตุทอง สีเหลืองธาตุดิน ฉะนั้นใครต้องการเปลี่ยนสีบ้านควรพิจารณาว่าตนเองธาตุใดเหมาะกับสีใด จะเสริมความสมดุลทางอารมณ์ให้คนอาศัยจะส่งผลให้สุขภาพดี

     เตียง การวางเตียงนอนหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือใต้จะกระตุ้นการนอนหลับที่ดีกับผู้ที่มีอาการป่วย เพราะในพื้นผิวโลกมีสนามแม่เหล็กที่ประกอบไปด้วยเส้นแรงแม่เหล็กโลกมากมาย จะมีคลื่นแม่เหล็กที่แผ่กระจายออกไปทั่วในแนวเหนือใต้ จะส่งผลดีต่อผู้อาศัย

     ฮวงจุ้ยที่ดี จะเสริมให้ผู้อาศัยสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ จิตที่สมบูรณ์จะอยู่ในกายที่แข็งแรง

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: