วิธีปรับฮวงจุ้ยรอบอาคารสำนักงาน


วิธีปรับฮวงจุ้ยรอบอาคารสำนักงาน


ธรรมเนียมองค์การไม่ว่ารัฐหรือเอกชนย่อมมีพื้นที่ว่างข้างอาคารสำนักงาน ส่วนใหญ่จะทำสวนไม้ประดับ ปลูกหญ้า ตั้งศาลานั่งพักร้อน ไว้สำหรับผู้มาติดต่องานธุรกิจ ราชการและลานจอดยานพาหนะ ซึ่งจะต้องมีทางเดินไว้เพื่อการสัญจร อยากจะจัดฮวงจุ้ยไหม จัดอย่างไรไว้แก้ปัญหาอะไร บางจุดแก้ไม่ดีอาจส่งส่งผลร้ายได้ บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     แก้เหตุเสียทรัพย์ ทางเดินรอบอาคารทุกหน่วยงานมีมากเกินไปไม่ดีเพราะจะเกิดความสับสนวุ่นวายมีเหตุที่ทำให้องค์การเสียทรัพย์ กล่าวคือเมื่อมีทางเดินมากกระตุ้นคนและยานพาหนะพลุกพล่าน มีการเข้าออกขณะเวลางานเมื่อมีการเข้าออก พนักงานก็เสียงาน งานสับเพร่า องค์การได้ผลงานน้อยกำไรก็น้อย ยานพาหนะเสียค่าน้ำมัน

     แก้ปัญหาการงานไม่รุ่งเรือง ในขณะเดียวกันทางเดินรอบอาคารน้อยมีเกินไป ทางฮวงจุ้ยว่าไม่ดีเพราะจะมีพลังนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหว หน้าที่การงานคนในองค์การไม่ก้าวหน้าเช่นกันเพราะผู้คนที่มาติดต่องานธุรกิจ และราชการ มีทางเดินน้อยมีผลทางจิตวิทยาคือเกิดความรู้สึกแออัด รวมทั้งไม่มีทางเข้าไปจอดยานพาหนะ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่อยากเข้ามาองค์การในที่สุด ฉะนั้นหลักการดำเนินธุรกิจและงานราชการให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานที่มีอยู่ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดมาบนพื้นฐานของหลักการตลาดที่ผสมผสานกับทำเลที่ตั้ง และธุรกิจต่างลักษณะต่างประเภทจะมีภูมิทัศน์สำหรับธุรกิจต่างกัน

     การแก้ปัญหาเริ่มจากข้างทางเดินเส้นตรง ไม่ควรมีต้นไม้สูงเกินหนึ่งเมตร เพราะจะเกิดความโปร่งโล่ง ส่งผลพนักงานไม่หลบงาน ผู้บริหารระดับสูงตรวจสอบการทำงานพนักงานระดับปฏิบัติการได้ รวมทั้งไม่เป็นที่ซ่อนของมิจฉาชีพ แก้เหตุเสียทรัพย์ ทางเดินตรงควรเป็นลานสนามหญ้าและไม้ดอก ไม้หมุนเวียนปลูกไว้รอบ ๆ บริเวณหัวมุมทางเลี้ยวควรปลูกไม้พุ่ม พวกต้นแก้ว จะส่งกลิ่นหอมชื่นใจสำหรับองค์การราชการเสริมพนักงานรักหน่วยงาน เชิดชูภักดีกับอาชีพดั่งดวงแก้ว หรือสาวน้อยประแป้งริมทางลานจอดพาหนะจะดูดสารพิษจากท่อไอเสีย และปลูกไม้ยืนต้นอย่างกวนอิม เพราะชื่อมงคลคล้ายกับเจ้าแม่กวนอิม สำหรับองค์การธุรกิจเอกชน เสริม ฐานะทางการเงินของกิจการธุรกิจ ควรตั้งศาลาไม้ไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่องานได้นั่งพักผ่อนแก้ปัญหาการงานไม่รุ่งเรือง

     การปรับภูมิทัศน์ในหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญเพราะภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจเป็นศาสตร์ที่คนจีนโบราณนำมาใช้ในการปรับทำเลที่ตั้งและที่อยู่อาศัยเกิดสมดุล เกิดความเชื่อ และศรัทธาเรื่องโชคลางนั่นเอง ดังนั้นทุกครั้งการปรับภูมิทัศน์องค์การจะได้ผลในทางบวกต้องอาศัยวิชาฮวงจุ้ยอย่างมีหลักการ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: