ครบเครื่องเรื่องปีชง ทำไมถึงชง?


ครบเครื่องเรื่องปีชง ทำไมถึงชง?


ปี 64 ตรงปีนักษัตรฉลู คติความเชื่อคนจีนโบราณว่า ดวงคนจะดีหรือร้าย ขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะกาลเวลาไม่หยุดนิ่ง เปรียบเทียบชีวิตคนเราจึงต้องผันแปรอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนศักราชใหม่ ดวงต้องเปลี่ยน ทำให้ปี 64 คนเกิดปีนักษัตรไหนชง ทำไมต้องชง อยากทราบที่มาการชงไหม บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ความเชื่อในทางพุทธศาสนาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม สอดคล้องเรื่องกฎแห่งกรรม แสดงว่าคนเราเชื่อเรื่องกรรมลิขิต แต่มีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น มีบางเรื่องเป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์ อาจเพราะเรื่องพรหมลิขิต เนื่องจากธาตุทั้ง 5 น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง ซึ่งคนที่กำเนิดตามปีนักษัตรจะมีธาตุกำเนิดตามธาตุทั้งห้าที่ว่านี้ต่างกันออกไป มีการก่อเกิด และทำลายล้างกันอย่างวัฏจักร การเกิดขึ้น คงอยู่ และสูญสลายเหมือนกับสรรพสิ่งบนโลกมนุษย์ที่มีการเวียนว่ายกันไป สามารถอธิบายได้เหมือนการเกิดน้ำ และออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ ตามความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

     กล่าวคือเมื่อโลกมีน้ำจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากธาตุน้ำนี่เองใช้เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดการสังเคราะห์แสงทำให้ใบไม้สามารถปรุงอาหารได้จึงมีอาหารสำหรับต้นไม้ เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตแล้ว ไม้ก็สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้อีก เมื่อจุดไฟจะก่อให้เกิดธาตุไฟขึ้นหลังจากนั้นเมื่อธาตุไฟลุกไหม้จนหมดลงแล้ว ไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดไฟจะมอดไหม้กลายเป็นขี้เถ้า เมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นดิน ธาตุดินเมื่อรวมตัวกันเป็นเวลานานนับปี ฮิวมัสในดินจะสลายซากพืชซากสัตว์ ตลอดจนอัดตัวกันกลายเป็นธาตุต่างๆ มากมาย เช่น ดีบุก สังกะสี รวมทั้งธาตุทองด้วย และธาตุทองหลอมละลายจะกลายเป็นของเหลว ของเหลวในที่นี้มีน้ำเป็นส่วนประกอบเมื่อเข้าใจวงจรการเกิดแล้วย่อมมีการแตกดับ คือการพิฆาต หรือทำลายกัน

     สำหรับการพิฆาตกันของธาตุทั้ง 5 สามารถอธิบายได้จากหลักการที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติได้เช่นกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ธาตุไม้จะทำลายแร่ธาตุในดินเพราะจะต้องดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ เพื่อการเจริญเติบโตจากดิน ด้วยการใช้รากไม้ชอนไชพื้นดินนั่นเอง ในขณะที่ความเชื่อตามหลักเบญจธาตุว่า ธาตุดินจะพิฆาตธาตุน้ำ เพราะดินสามารถอุ้มน้ำ การสร้างเขื่อนจากดินสามารถกั้นน้ำได้ นอกจากนี้ธาตุน้ำดับไฟได้ และธาตุไฟเผาทองให้หลอมละลายได้ แล้วไม้สามารถถูกโค่นทำลายลงได้ด้วยโลหะที่นำมาทำเป็นอุปกรณ์โค่นทำลาย ไม่ว่ามีด พร้า เลื่อย จึงมีการรวมธาตุที่เป็นโลหะว่าธาตุทองนำไปใช้ทำลายธาตุไม้ ซึ่งก็คือ นำไปตัดต้นไม้

     ปี 64 ปีมะแมคนเกิดปี 2015,1979,1955 ปีฉลูคนเกิดปี1997,1937 ปีจอคนเกิดปี 2006 1970 และ 1946 ปีมะโรงคนเกิดปี 1988,1928 คือคนที่มีธาตุกำเนิดชงกันต่อปีฉลู 64 ควรทำพิธีไหว้เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ยแก้ปีชง


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: