เหรียญหล่อหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม


เหรียญหล่อหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม


“หลวงพ่อไซร้ ติสสโร” วัดช่องลม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพระเกจิอาจารย์ในอดีต ผู้ซึ่งสาธุชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นอันมาก เนื่องจากหลวงพ่อไซร้ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี เป็นที่พึ่งทางจิตใจของญาติโยม กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ เป็นผู้มีอุปนิสัยโอบอ้อมอารีย์ มีเมตตา พูดจาสุภาพอ่อนน้อม แม้ปัจจุบันหลวงพ่อไซร้จะมรณภาพไปนานแล้ว (มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 2507) แต่ศรัทธาที่มีก็ยังไม่เสื่อมคลาย

     ด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อไซร้ ที่ได้รับความนิยมมีอยู่หลายรุ่นด้วยกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว การจำหน่ายวัตถุมงคลหลวงพ่อไซร้ก็เพื่อการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นตะกรุด แหวน เหรียญรูปเหมือนและอื่นๆ ล้วนได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆ แม้วัตถุมงคลที่ผู้อื่นได้สร้างขึ้น แล้วนำมาให้หลวงพ่อไซร้ทำการปลุกเสกอธิษฐานจิตก็เกิดอานุภาพ เกิดประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์เช่นกัน โดยหนึ่งในวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมจากผู้ศรัทธา นั่นคือ “เหรียญหล่อหลวงพ่อไซร้” สร้างขึ้นได้อย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ สลักเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไซร้เต็มองค์ในท่านั่งขัดสมาธิ มือทั้งสองวางบนหัวเข่า อานุภาพครอบจักรวาลทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัยและอื่นๆอีกหลายประการ เนื่่องจากเชื่อกันว่าหลวงพ่อไซร้นั้น ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีสมาธิสูง จึงทำให้วัตถุมงคลต่างๆที่ท่านปลุกเสกล้วนมีอานุภาพครอบจักรวาลนั่นเอง


ภาพ : เหรียญหล่อหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม โดย ก.นัยจัน

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: