วิเคราะห์ฮวงจุ้ยประเทศไทย อยู่ตรงไหน ดีอย่างไร


วิเคราะห์ฮวงจุ้ยประเทศไทย อยู่ตรงไหน ดีอย่างไร


ฮวงจุ้ยคือศาสตร์วิชาที่คนจีนมีการบันทึกไว้สำหรับการปรับภูมิทัศน์ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจ คนจีนโบราณนำมาใช้ในการปรับทำเลที่ตั้งการทำการค้า และที่อยู่อาศัยองค์ความรู้โดยผ่านความเชื่อ ความศรัทธาว่าชัยภูมิที่ตั้งใดดีหรือไม่ต้องมีลักษณะอย่างไร แล้วภูมิประเทศเมืองไทยควรอยู่ตรงไหนดีร้ายอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยว่าภูมิทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะ กระแสการไหล เพราะการเคลื่อนที่พากระแสพลังจะมาหาผู้อาศัย การไหลอาจเปรียบเทียบเรื่องแม่น้ำ การคมนาคมและแนวภูเขา เปรียบเทียบแผนที่โลกทางฝั่งยุโรปบริเวณที่มีกระแสพลังการไหลที่ดีที่สุดคือเทือกเขาหิมาลัย เลือกเฉพาะฝั่งเอเชียคือบริเวณประเทศจีน อินเดีย เนปาลเพราะเทือกเขาหิมาลัยพาดผ่านลงมาสู่จีนตอนใต้ที่ยูนนาน กระแสจากการไหลมาสิ้นสุดที่กลุ่มประเทศอาเซียน บริเวณประเทศไทยด้านซ้ายมีแม่น้ำโขงเปรียบได้กับมังกรและด้านขวาเป็นเทือกเขายาวที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าคือตำแหน่งเสือขาว ลองเปรียบภาคใต้เป็นประตูร้านค้านับว่าประเทศไทยมีฮวงจุ้ยดีที่สุดประเทศหนึ่ง


     บริเวณที่มีภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ที่สวยงามเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายตามหลักจิตวิทยาได้ว่าเกราะกำบัง ซึ่งวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าภูเขามักเป็นที่บังลมพายุเมื่อมีการพัดเข้ามาจะลดความแรงลมลง ควรจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นไม่ควรปิดทึบ ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เหมาะกับศูนย์กลางการค้าเพราะมีทางออกทะเลมีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้จะรับพลังจากเทือกเขาทางตอนเหนือมากที่สุดเหมาะกับการอยู่อาศัยและทำการค้า

     ฮวงจุ้ยคือภูมิปัญญาคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์ผ่านงานจริง แต่การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ประกอบการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งของกิจการร้านค้าตนเอง ฮวงจุ้ย จะช่วยบอกถึงวิธีการจัดแต่ง เสริม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง วัตถุต่าง ๆ ในการสร้างความสมดุล และความลงตัว ปรับสิ่งที่ไม่สมดุลให้เสริมดวงของผู้อยู่อาศัย และทำเลที่ตั้งร้านค้าของผู้ประกอบการ แท้ที่จริงคือการปรับเปลี่ยนค้นหา ทำเลที่ตั้งเพื่อทำธุรกิจร้านค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: