กินผัก 7 อย่างต้นปี คนจีนว่า เฮงๆ ร่ำรวย ตลอดไป


กินผัก 7 อย่างต้นปี คนจีนว่า เฮงๆ ร่ำรวย ตลอดไป


ตามธรรมเนียมคนจีนโบราณเดือนหนึ่งวันที่เจ็ดตามปฏิทินจันทรคติจีน ชาวจีนจะกินผักมงคลเจ็ดชนิด เพราะคนจีนเชื่อว่าเลขเจ็ดคือเลขแห่งความวิริยะอุตสาหะ เลขแห่งความอดทนอดกลั้น และเชื่อว่าคือเลขแห่งประสบการณ์ความยากลำบาก ส่งผลเรื่องความแกร่งกล้า ชาวจีนคิดประเพณีนี้ขึ้นมาเรียกเทศกาลกินผักเจ็ดอย่าง โดยจะนำผักมงคลเจ็ดอย่างนัยยะอะไรบ้าง บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ ผักมงคลมีอะไร

คึ่นฉ่าย คติความเชื่อชาวจีนแต้จิ๋วเชื่อว่า ผักคึ่นฉ่ายชื่อมงคลแปลความหมายรวมว่า คือความมุมานะ บากบั่นพากเพียร ขยันขันแข็ง คนจีนแต้จิ๋วจะสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าอย่ามัวเมาในกิเลส เพื่อจะสบายในอนาคต

ผักโขมจีน คนจีนแต้จิ๋วออกเสียงว่า ชุงไฉ่ มีการออกเสียงพ้องเสียงความหมายว่า เหลือใช้ และแผ่ขยาย ขยันทำงาน คือการเตือนสติลูกหลานให้ขยันให้เหลือกินเหลือใช้ อย่าขี้เกียจทำงาน


เก๋าฮะไฉ่ เก๋า มีความหมายว่า ความสนใจ ยกย่องให้เกียรติ ฮะคือการร่วมกัน เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น คนเฒ่าคนแก่ว่าควรให้เกียรติผู้อื่น อย่าดูแคลน จะได้รับความอบอุ่นจากผู้อื่น

กระเทียม ออกเสียงภาษาจีนแต้จิ๋วว่า สึ่ง พ้องเสียงความหมายว่า นับ คิดวางแผน คิดคำนวณ คนที่จะทำงานใหญ่ควรมีทักษะการคิด

ผักกาดเขียว ภาษาแต้จิ๋ว ออกเสียงว่าตั่วไฉ่ เนื่องจากผักกาดเขียวมีลักษณะใบใหญ่ จำนวนใบมาก มีความหมายว่าการมองไปอนาคต การอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ไชเท้า ความหมายรวมคนจีนโบราณอยากให้ลูกหลาน ร่ำรวยแล้วอย่าลืมกำพืดตนเอง

คะน้า มีชื่อเรียกในกลุ่มคนแต้จิ๋วว่า กะนั้มไฉ่ กะคือยอดเยี่ยม น่ำ แปลว่าสีน้ำเงิน สีครามสีแห่งท้องฟ้าคือรัศมีแห่งธรรม

ผักทั้งเจ็ดอย่าง คนจีนโบราณจะต้มในหม้อเดียวกันแบบการต้มจับฉ่าย กินในมื้อเช้า ในวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติจีนโบราณ อาจแฝงอุบายให้ลูกหลานกินผักล้างพิษในวันตรุษจีน เพราะผักที่ระบุมามีกากเส้นไยสูง และมีประโยชน์ต่อร่างกาย

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: