3 ความเชื่อเรื่องการฆ่าตัวตาย แบบผิด ๆ อย่าหาทำเด็ดขาด


3 ความเชื่อเรื่องการฆ่าตัวตาย แบบผิด ๆ อย่าหาทำเด็ดขาด


ตั้งแต่อดีดจนกระทั่งวันนี้ มีความเชื่อเรื่องการฆ่าตัวตายมากจาก มนุษย์หลายชาติพันธุ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่คือความเชื่อที่ผิด ๆ ทั้งนั้น ความจริงคำสอนพระศาสนาใหญ่ ๆ ที่ชาวโลกรู้จักต่อต้าน ไม่ให้ฆ่าตัวตายทั้งสิ้น ทำไมบางชาติเคยมีความเชื่อที่เลวร้ายนี้อยู่ และหลักฐานบ่งชัดว่าเคยกระทำ มีอะไรบ้างบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     สัลเลขณะ ผู้ที่ศรัทธาในศาสนาเชนเชื่อว่าคือพิธีกรรมที่จะชําระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พิธีกรรมสัลเลขณะ คือการเตรียมพร้อมละสังขารเพื่อไปสู่ความหลุดพ้น ผู้ที่ทําพิธีกรรมนี้ต้องทําจิตให้ว่าง ตัดกิเลสทั้งปวง แล้วจะค่อยๆ อดอาหารจนตาย ในสมัยก่อนนักบวชชั้นสูงเท่านั้นที่จะอนุญาตให้ผู้มีศรัทธาประกอบพิธีกรรมนี้ได้ และคติความเชื่อว่าเพียงแค่แตะปลายเท้านักบวช พวกเขาจะได้รับพรอันสูงสุดแล้ว นักบวชจะอนุญาตก็ต่อเมื่อได้พิจารณาว่าผู้ขอกระทําพิธีมีความกระตือรือร้น สังขารโรยราไม่มีพันธะหรือหน้าที่ใดๆ และต้องได้รับความเห็นชอบจากครอบครัว

     สติ คือการบูชายัญตนเองสำหรับหญิงหม้ายในพิธีศพสามีตนเอง บางครั้งเต็มใจ แต่บางครั้งโดนญาติฝั่งสามีบังคับ แต่หญิงที่ทำพิธีนี้จะโดนยกย่องให้เป็นราณีสตีเทวี และเรียกพื้นที่ที่ประกอบพิธีว่าสตีสะฐะละต่อไป คำว่า "สติ" เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า “ภรรยาผู้ซื่อสัตย์” และคือที่ไปที่มาคำว่าสุภาพสตรี ตามคำนิยามว่าผู้ทรงคุณความดีนั้นต้องซื่อสัตย์ต่อสามีอย่างสูง


     ฮาราคีรี เรียกสั้น ๆ ว่าเซ็ปปุกุ ปุกุ หรือ คว้านท้องตัวเองคือ การฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้องในยุคซามูไร ประเทศญี่ปุ่นจะใช้มีดสั้นแทงที่หน้าท้องใต้เอวขวา แล้วกรีดมาทางซ้ายแล้วดึงมีดขึ้นข้างบน ซึ่งเป็นการเปิดเยื่อบุช่องท้องแล้วตัดลำไส้ให้ขาด หลังจากนั้นซามูไรอีกคนหนึ่งจะใช้ดาบซามูไรตัดศรีษะจนขาด ใครตายด้วยวิธีนี้ เชื่อว่าคือการตายอย่างมีเกียรติแล้ว เพราะจารึกไว้ในคัมภีร์โคะจิคิ เพราะแสดงความกล้าหาญและพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการบังคับจิตใจของตนเอง

     คนรุ่นใหม่จำไว้เลยว่า การฆ่าตัวตายตามคติความเชื่อที่ผิด ๆ จะสร้างบาปให้ตนเอง การทำให้วิญญาณบริสุทธิ์ต้องรักษาศีล การแสดงความซื่อสัตย์ต่อสามีต้องให้ความรัก ความจริงใจ และการแสดงความกล้าหาญต้องไปในทางที่ดี ไม่ผิดศีลธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: